Mediació en l'Àmbit del Dret Privat

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

EL CFP-FURV ÉS CENTRE DE FORMACIÓ DE MEDIADORS AUTORITZAT PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA


Aquest programa està en fase d'homologació pel part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

Codi:
CMEPDA-I6-2019-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Introducció:

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.
Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part general, establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic. 

Adreçat a:
Curs complementari a la part general de formació bàsica per professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessaries per a exercir la funció de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit, en compliment dels requisits del reglament d'accés al registre de mediadors de dret privat de la Generalitat de Catalunya segons Decret 135/2012, de 23 d'octubre de mediació en l'àmbit del dret privat.
Objectius:
Capacitar l'estudiant en la gestió i facilitació de solució de conflictes a l'àmbit del dret privat.
Dotar els estudiants els instruments necessaris per ajudar a tercers a solucionar els seus conflictes, i ajudar-los a arribar a acords, si s'escau.
Formar i pontenciar les habilitats de comunicació i col.laboració bàsiques en les funcions d'una persona mediadora.
Orientar els estudiants sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la mediació.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Mediaci

Cursos associats:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Mediació


La resta de cursos que conformen aquest itinerari són:


Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes


Mediació en l'Àmbit Familiar


 

Dates:
del 02/03/2019 al 04/05/2019
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Plànol de situació:

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/cfp/com_arribar/

Impartició:
semipresencial
Durada:
6 ECTS
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Sergio Nasarre Aznar
Maria Font Mas
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Eduard Fermín Partido
Blanca Deusdad Ayala
Anna Planas Olivella
Isabel Borràs Molina
Silvina Martins
Lila Messibah
Adrián Prada Sevilla
Especificació durada:
65 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
PROGRAMA EN FASE DE RENOVACIÓ ANNUAL DE L'HOMOLOGACIÓ PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
De les 65 h del curs, 45 són presencials i la resta són online.

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.
Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part específica del dret privat establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.
Entitats col·laboradores:
AHC

Temari del curs

Inscripció