Mediació en l'Àmbit del Dret Privat

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Curs en fase d'homologació per part del Departament de Dret Públic de la Generalitat de Catalunya.

Codi:
CMEPDA-I5-2019-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Curs complementari a la part general de formació bàsica per professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessaries per a exercir la funció de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit, en compliment dels requisits del reglament d'accés al registre de mediadors de dret privat de la Generalitat de Catalunya segons Decret 135/2012, de 23 d'octubre de mediació en l'àmbit del dret privat.
Objectius:
Capacitar l'estudiant en la gestió i facilitació de solució de conflictes a l'àmbit del dret privat.
Dotar els estudiants els instruments necessaris per ajudar a tercers a solucionar els seus conflictes, i ajudar-los a arribar a acords, si s'escau.
Formar i pontenciar les habilitats de comunicació i col.laboració bàsiques en les funcions d'una persona mediadora.
Orientar els estudiants sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la mediació.
Itinerari formatiu:

Aquest curs forma part de l'itinerari del 


Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

Dates:
del 07/03/2020 al 09/05/2020
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
6 ECTS
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
Emma López Solé
Docents:
Sergio Nasarre Aznar
Maria Font Mas
Elena Cobler Martínez
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Blanca Deusdad Ayala
Marta Méndez Pichot
Isabel Borràs Molina
Silvina Martins
Lila Messibah
Xavier Pastor Pérez
Adrián Prada Sevilla
Lurdes Quintero Gallego
Rafia El Jebari Rhouni
Especificació durada:
65 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs