Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

 • Curs obert
 • Curs presencial
 • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:

1r curs acadèmic Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Contingut:

Informació que es trobarà a la Intranet del màster relacionada amb el primer curs acadèmic

Mòdul:

2n curs acadèmic Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Contingut:

Informació que es trobarà a la Intranet del màster relacionada amb el segon curs acadèmic

Mòdul:

Educació i Teràpia Psicomotriu

ECTS:
21
Durada:
203 h.
Contingut:

Introducció a la Psicomotricitat. Desenvolupament infantil i intervenció psicomotriu

 • Lliçó inaugural
 • Concepte, història i realitat actual
 • Bases psicobiològiques del moviment
 • Desenvolupament psicomotriu
 • Desenvolupament emocional durant la infància
 • Valor de l'activitat autònoma
 • Psiconeuroinmunologia i psicomotricitat

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu

 • Descoberta de l'inconscient. Recorregut pulsional. Neurosi, perversió, psicosi. Relació transferencial

Estratègies d'avaluació i diagnòstic

 • Observació psicomotriu de l'infant
 • Exploració i diagnòstic psicomotriu

La intervenció psicomotriu en contextos educatius

 • Objectius i nivells d'intervenció
 • Principis i estratègies d'intervenció en la pràctica psicomotriu educativa:Tecnicitat, estratègies i rol
 • Currículum d'educació infantil (0-3 anys) i educació psicomotriu
 • Psicomotricitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • Pràctica psicomotriu educativa
 • Evolució i importància del joc durant la infància
 • Observació i avaluació de la intervenció

La intervenció psicomotriu en contextos d'ajuda

 • Principis i estratègies d'intervenció en l'ajuda psicomotriu I
 • Intervenció psicomotriu en trastorns d'aprenentatge escolar
 • Trastorns de la comunicació i la relació
 • Intervenció psicomotriu amb persones amb paràlisi cerebral, bebès i infants prematurs
 • Afavorint el vincle i la resiliència. Intervenció Psicomotriu amb infants tutelats a un CAU
 • Intervenció psicomotriu a la tercera edat
 • Treball corporal amb adolescents

Desenvolupament infantil i indicadors de maduresa psicològica

 • Lliçó inaugural segon curs
 • To: fundador i intermediari de la relació
 • Lloc "d'allò corporal" en la constitució del psiquisme.
 • Construcció del subjecte psíquic: Dimensió corporal, pulsional i social. Les dues tòpiques
 • Identificació i mecanismes de defensa
 • Processos de transformació.
 • Lloc del tacte en psicomotricitat
 • Treball amb les famílies: Anima't, juga amb ells!

Psicopatologia del desenvolupament i trastorns de l'expressivitat psicomotriu

 • Alteracions psicomotrius
 • Abordatge psicomotriu en els trastorns d'aprenentatge
 • La teràpia psicomotriu en grup
 • Estratègies d'intervenció en la pràctica d'ajuda. 1
 • Alteracions derivades de les necessitats socioafectives
 • Emergència del desig i avatars en el seu recorregut: Vies de formació del símptoma. Psicopatologia infantil, de l'adolescent i de l'adult
 • Intervenció psicomotriu en atenció precoç (CDIAP)
 • Processos d'adopció i intervenció psicomotriu

Teràpia psicomotriu en las dificultats i trastorns del desenvolupament i la comunicació

 • Intervenció psicomotriu en els trastorns de l'espectre autista
 • Relació d'ajuda terapèutica
 • Estratègies d'intervenció en la pràctica d'ajuda. 2
 • Acollida, seguiment i intervenció en el procés d'ajuda al nen, a la família i el seu entorn
 • Jugant amb la por
 • Psicomotricitat amb adults

El cos i els seus escenaris

 • Entrevistes amb els pares
 • Representació simbòlica a les sessions de psicomotricitat

Altres tècniques corporals en la dialèctica cos-psique

 • Respiració, relaxació i meditació
 • Reiki. Abordatge subtil
 • Massatge infantil
 • Massatge sensitiu
 • Qi Gong
 • Conquesta de la consciència

Conf. B. Aucouturier

Mòdul:

Pràctiques Formatives en Intervenció Psicomotriu

ECTS:
7
Durada:
70 h.
Contingut:

Participació en sessions de pràctica psicomotriu educativa, atenció a la diversitat, a diferents escoles i institucions.

Adquirir estratègies de intervenció en l’àmbit de l’educació i la teràpia que permetin:

 • Observació del nen
 • Sintonia afectiva amb el nen
 • Maneig del dispositiu de la sessió
 • Ús de mediadors personals
 • Assegurament afectiu
 • Promoció del desenvolupament
 • Maneig de dificultats
 • Relació amb altres (persones, institucions) significatius pel nen
 • Construcció del saber
Mòdul:

Formació Personal i Vivencial en Psicomotricitat

ECTS:
17
Durada:
162 h.
Contingut:

Assistència i participació en les sessions de Formació personal (un dissabte al mes)

Integració personal progressiva de las següents competències i actituds:

 • Respecte de l’enquadre de treball
 • Expressivitat psicomotriu
 • Cos en relació
Mòdul:

Elaboració del Projecte: Treball d'aprofitament i aprofundiment

ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

Treball d’aprofundiment a nivell teòric, pràctic i personal.

Elaboració de la memòria del primer i segon curs

Elaboració del Projecte Fi de Màster

Mòdul:

Projecte final de Màster

ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:

Projecte final de màster

Mòdul:

Tutories màster

Durada:
10 h.
Contingut:

Tutories

Inscripció