Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Fitxa Tècnica

Codi:
MIETEPEP-M4-2020-9
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicopedagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia, Infermeria, Educació Social, Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorització. Podran accedir-hi també persones que hagin cursat postgraus anteriors (especialista universitari i diploma d'especialització) en psicomotricitat, prèvia convalidació dels crèdits corresponents i, si cal, cursant crèdits complementaris, segons la formació prèvia. Els estudiants que cursin el darrer curs de llicenciatura o Grau i que finalitzin aquesta abans de la finalització del màster, poden cursar el màster, prèvia entrevista amb les directores del curs.
Objectius:
Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu, educatiu i terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents etapes del cicle vital.
Competències professionals:
• Aprendre a aprendre
• Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
• Treballar autònomament amb iniciativa
• Treballar de forma col·laborat iva
• Resoldre problemes de forma efectiva
• Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
• Creativitat: Desenvolupar idees i projectes originals
• Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
• Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous i en contextos multidisciplinaris
• Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
• Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
Itinerari formatiu:

Aquest màster ofereix la possibilitat de cursar-se de forma modular, seguint l'itinerari acadèmic:


Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic (primer any del màster)


Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat


Psicomotricitat i Atenció a la Diversitat

Informació addicional:
Sortides professionals:

Aquesta formació et prepara per a treballar a:


- Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics,...
- Centres d’Estimulació Primerenca
- Col·legis d’Educació Especial
- Centres Cívics
- Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària
- Serveis socials

Dates:
del 02/10/2020 al 30/09/2022
Horari:

Divendres de 18 a 21 h. 5 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, durant els dos cursos, tallers tècniques corporals, 9 a 14 h. 18 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, durant els dos cursos, formació personal, 9 a 14 i de 16 a 20 h. Pràctiques a concretar segons centres .

Ubicació:

Aula C-108. Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)

Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
60 ECTS
Preu:
3900 €
Direcció:
Cori Camps Llauradó
Coordinació acadèmica:
Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez
Docents:
Cori Camps Llauradó
Josep Rota Iglesias
Bernard Andre Ernest Aucouturier
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carles Romero Martínez
Carmen Mateu Zaforas
Nicolàs Barnés Méndez
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti Calvet
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Magdalena Blanch Cañellas
Josefina Sánchez Rodríguez
Felip Ramon Caudet Piñana
Joan Garola Carretero
Maria Teresa Marín Aguilar
Jordi Palací Gonzàlez
Yolanda Matheu Malpartida
Ana Montserrat Castellà Pagola
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Noelia Muriel López
Cristina Pérez Curto
Meritxell Blanco Castellà
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Ana Mériz Atarés
Marcela Hernández Lechuga
Mireia Batet Valldosera
Especificació durada:
600 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció