Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

A causa de l'emergència sanitària per la COVID-19, i tenint present l'alta presencialitat que requereix aquest posgrau, es posposa el seu inici a gener de 2021, amb els mateixos objectius, continguts, metodologia i professorat de reconegut prestigi previstos pel mes d'octubre.


 


SESSIÓ INFORMATIVA:


30 de setembre a les 20.30 h: sessió informativa virtual. Connecta't a través del següent enllaç:


http://bit.ly/MasterPsicomotriu20-21

Adreçat a:
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicopedagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia, Infermeria, Educació Social, Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorització. Podran accedir-hi també persones que hagin cursat postgraus anteriors (especialista universitari i diploma d'especialització) en psicomotricitat, prèvia convalidació dels crèdits corresponents i, si cal, cursant crèdits complementaris, segons la formació prèvia. Els estudiants que cursin el darrer curs de llicenciatura o Grau i que finalitzin aquesta abans de la finalització del màster, poden cursar el màster, prèvia entrevista amb les directores del curs.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
MIETEPEP-M4-2020-9
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu, educatiu i terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents etapes del cicle vital.
Competències professionals:
• Aprendre a aprendre
• Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
• Treballar autònomament amb iniciativa
• Treballar de forma col·laborat iva
• Resoldre problemes de forma efectiva
• Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
• Creativitat: Desenvolupar idees i projectes originals
• Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
• Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous i en contextos multidisciplinaris
• Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
• Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
Sortides professionals:

Aquesta formació et prepara per a treballar a:


- Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics,...
- Centres d’Estimulació Primerenca
- Col·legis d’Educació Especial
- Centres Cívics
- Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària
- Serveis socials

Itinerari formatiu:

Aquest màster ofereix la possibilitat de cursar-se de forma modular, seguint l'itinerari acadèmic:


Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic (primer any del màster)


Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat


Psicomotricitat i Atenció a la Diversitat

Informació addicional:
Notícies:

NOTA IMPORTANT

El  Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu és un programa presencial . És a dir, que les sessions presencials tenen al seu torn una continuïtat i seguiment en format online.

Aquesta edició 2020 -2022, degut a les circumstàncies excepcionals ocasionades per la COVID-19, la formació presencial es realitzarà dins d’un marc de flexibilitat:  • Si la situació de nova normalitat es manté, les sessions presencials s’impartiran a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, amb les mesures de seguretat i distanciament social indicades pels òrgans responsables, i segons calendari establert per la direcció del Màster.  • En cas d’haver de tornar a períodes de confinament, les sessions presencials de seminari programades es realitzaran igualment de forma telemàtica, amb videoconferència, mitjançant les eines que ens ofereix el Campus Virtual Moodle. I s’adaptaran les pràctiques i la formació personal a modalitat no presencial o amb adaptació del calendari.


D'aquesta manera, garantim el desenvolupament del programa, mantenint la qualitat i prestigi que fan que possible engegar la 9a. edició del Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu.

Atentament


Equip de Direcció
Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Direcció:
Cori Camps Llauradó
Coordinació acadèmica:
Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez
Docents:
Cori Camps Llauradó
Josep Rota Iglesias
Bernard Andre Ernest Aucouturier
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carles Romero Martínez
Carmen Mateu Zaforas
Nicolàs Barnés Méndez
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti Calvet
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Magdalena Blanch Cañellas
Josefina Sánchez Rodríguez
Felip Ramon Caudet Piñana
Joan Garola Carretero
Maria Teresa Marín Aguilar
Jordi Palací Gonzàlez
Yolanda Matheu Malpartida
Ana Montserrat Castellà Pagola
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Noelia Muriel López
Cristina Pérez Curto
Meritxell Blanco Castellà
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Ana Mériz Atarés
Marcela Hernández Lechuga
Mireia Batet Valldosera
Durada:
60 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 22/01/2021 al 30/09/2022
Especificació durada:
600 h
Horari:

Sessions teòriques: divendres de 18 a 21 h.
1 dissabte al mes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h, i 3 dissabtes al mes de 9 a 14 h.
Pràctiques a concretar durant el curs.

Ubicació:

Aula C-108. Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)

Preu:
3900 €
Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV. 


Beques URV Acció Social URV Solidària: Aquest postgrau disposa d'una de les beques que ofereix la URV Solidària.


Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.  


BonificacióAquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció