Màster en Programes de Televisió d'Entreteniment

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Entreteniment a la televisió i anàlisi de formats
ECTS:
6
Durada:
54 h.
Contingut:

1.1.    Televisió i creativitat. Les noves tendències de l’entreteniment 
1.2.    El model de televisió a Catalunya. Els formats d’entreteniment a TV3. 
1.3.    Grans shows. Les claus d’un gran espectacle televisiu. 
1.4.    Què és un format? Formats clàssics, desenvolupament i actualització. 
1.5.    Anàlisi general de formats d’èxit i formats fallits. 

 • Concursos. 
  • Un gènere d’èxit. 
  • Formulació i verificació de preguntes en els gèneres de concursos. 
 • Formats de talent show (Tu cara me suena)
 • Formats de magazine. 
  • Entrevistes. 
  • Del one to one a la tertúlia. 
 • Formats infantils
 • Formats humorístics. 
 • Formats de realities. Directes i gravats. 
 • Continguts de tele-realitat en la societat híper-vigilada. 
 • Formats de tele-realitat i formats de reportatge

1.6.    Existeixen nous formats d’entreteniment? Zàpings, datings, panel shows, youtube... 
 

Mòdul:
La direcció i la redacció de continguts en formats d'entreteniment
ECTS:
7
Durada:
60 h.
Contingut:

2.1. La direcció del programa. 

 • La direcció, configurar equips i la relació amb tots els departaments. 
 • La presa de decisions. 

2.2. L’equip de continguts dins un procés de creació d’un programa. Els redactors. 
2.3. L’escaleta. 

 • Com s’elabora una escaleta de contingut? 
 • Escaleta de directe, escaleta de programa gravat. 
 • Anàlisi i pràctica d’escaleta de diferents formats. 

2.4. El guió. 

 • Els guionistes i la relació amb l’equip creatiu d’un format. 
 • Exemples sobre diferents gèneres. 
 • Els conceptes creatius. 
 • Tècniques i escriptura de guió (I)

2.5. Els vídeos dins el format (gènere de magazine, talents, concursos...)
2.6. Pràctica de continguts de vídeos. 

 • Seguiment d’escaleta de rodatge i edició de vídeos. 
 • Tècnica bàsica per a ús d’equips de programa a plató. 
 • Equip de redactors, escaleta i gravació. 

2.7. Estudi de casos: Masterchef, Supervivientes, etc. 
 

Mòdul:
Audiències àrea comercial i dret audiovisual
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

3.1. Audiències: èxit o fracàs dels nostres programes

 • El consum de televisió. Targets. Franges horàries i nivell econòmic
 • Valoració dels continguts des de la cadena. 
 • Identificació de carències i necessitats de les cadenes. 

3.2. L’àrea comercial a les televisions. L’àrea comercial a les productores. 

 • Llicències. Productes derivats, branding, productes exclusius, co-branding... 
 • Integració publicitària. Projecte pràctic d’integració. 
 • Formats de presència: sobreimpressions, product placement, branded content... 
 • El preu de la publicitat. Avaluació de presències
 • L’àrea digital i la interacció. Una revolució que encara no ha començat. 

3.3. Projecció internacional dels formats. 

 • Formats triomfadors. 
 • Adquisicions, distribució i venta. 

3.4. Propietat intel·lectual i drets relacionats: 

 • Introducció. Know how i secret. 
 • Drets d’autor (música, guió, direcció). Drets de marxa, de disseny i de imatge. 
 • Possibilitats de protecció i drets sobre formats televisiu. 
 • Contractes amb autors. Contractes amb actors i presentadors. 
 • Contractes de producció/co-producció i de llicència d’emissió amb cadenes de televisió

3.5. La revolució dels continguts de televisió en les xarxes socials. 

Mòdul:
Creació i desenvolupament de formats. El contingut i estructura del programa
ECTS:
6
Durada:
58 h.
Contingut:

4.1. La creativitat, motor de la innovació en formats. 

 • Metodologia i tècniques. 
 • Procés de creació i adaptació de formats. 

4.2. Introducció a l’operació d’equips per televisió (mòdul 0)

 • Càmera. So directe i postproducció de so. Edició. 

4.3.Les gravacions a plató. Programes directes i programats gravats. 

 • La figura del regidor. Com es treballa a plató? Relacions professionals entre els equips
 • Observació als platós, anàlisi i seguiment de les gravacions de diferents programes. 

4.4. Procés complet de desenvolupament o adaptació d’un format.

 • El dossier de producció executiva. 
 • Documentació i materials per a les presentacions de projectes. 
 • Desenvolupament del propi format i dossier (guió, bíblia, escaleta...)
 • Què és un pitching de format?
 • Pràctica d’exposició en projectes en públic. 

4.5. El grafisme. Imatge associada, estètica del dossier, els “gadgets” per a les presentacions. 
4.6. Seguiment i revisió del desenvolupament de formats. 

Mòdul:
Projecte A / Primera part
ECTS:
7
Durada:
60 h.
Contingut:

5.1. Desenvolupament del contingut d’un format. Creació o adaptació. 

 • Ideació, disseny, desenvolupament i defensa d’un format de televisió macro-gènere d’entreteniment apte per presentar a productores de televisió. 
 • Idear i desenvolupar tots els aspectes que tenen a veure amb la creativitat i el contingut de l’entreteniment televisiu. 

 

Mòdul:
La producció de continguts per a televisió
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

6.1. La producció industrial de grans formats
6.2. Continguts més enllà de la televisió
6.3. Continguts per a marques. Branded Content
6.4. Continguts transmedia

 • Les xarxes socials i el cas “Cachitos de Hierro y cromo”

6.5. Diversificació de serveis en l’empresa audiovisual 
6.6. Entreteniment i la producció a la televisió local. La televisió de proximitat

 • Relació de la producció amb a creació de continguts i amb la realització
 • El paper del productor i del productor executiu. Definició de tasques
 • Introducció al procés complet de producció: de la preproducció a l’emissió d’un programa 
 • Els equips de treball. Recursos humans i tècnics. 
 • Organització i models de treball. Eines per dissenyar i controlar el procés. 
 • El pressupost. Mecanisme de disseny, control i anàlisi de la producció. Control administratiu. 

6.7. Grans produccions d’entreteniment a la televisió

 • El productor i l’entorn de producció. Franges horàries i pressupostos assignats
 • Revisió d’aspectes legals, econòmics, de RRHH i recursos tècnics
 • Pros i contres de la producció industrial. La diversitat de les productores de televisió
 • El rol de les productores i el rol de la cadena
 • Tipus de programes des del punt de vista de la producció. Eficàcia/eficiència dels equips
 • Escepcificitats: gameshow, infoshow, magazine, latenights, debats, talents, gales, realities
 • Procés de producció en els grans formats. Pla de treball. 
 • Altres possibilitats dins del món de la producció audiovisual: esdeveniments, exposicions, app’s...

6.8. Disseny de pressupostos en el desenvolupament de formats. 

 • Format i pressupost senzill. Format i pressupost complex. 
 • Procés complet de gestió de pressupostos
 • Pla de treball. Reunions. Control de costos.

6.9. Anàlisi de casos: pressupost de realities, de magazines de plató, de talent shows, de concursos... 

Mòdul:
Realització i disseny tècnic
ECTS:
5
Durada:
46 h.
Contingut:

2.1.    Introducció a la tècnica de producció i realització de televisió

 • L’estudi de televisió i l’equip humà. Realització i els gèneres
 • Realització amb una càmera, ENG i multicàmera. El control de realització. La postproducció.

2.2.    La realització i els gèneres d’entreteniment

 • El directe, el gravat i el fals directe
 • Talk shows (entrevistes i debats), magazines i concursos. 
 • Reality show, talent show, musicals, gales i grans esdeveniments en directe

2.3.    L’escaleta de realització
2.4.    Visita a plató: control de realització i unitat mòbil. Pràctica 

 • La càmera: plans i guió tècnic
 • Composició de i tipus de pla. Òptiques. Moviments de càmera. Control de càmera. Guió tècnic. 

2.5.    La llum i l’espai: instruments narratius

 • Narrativa de llum. L’espectacle visual. La càmera i la llum, disseny, estils, nous materials, alta definició... 
 • La il·luminació a la TV: una càmera o multicàmera. Intensitat, qualitat, filtres, temperatura del color... 
 • L’espai i l’escenografia: disseny posicions de càmeres, àrees tècniques, materials, pantalles i projeccions. 
 • Lectura de plans d’un decorat: planta i alçat. 

2.6.    Visites tècniques a plató

 • Visita a plató: atenció a l’espai. Escenografia i posicions de càmera. Pràctica
 • Visita a plató Mediapark: l’intercom. Interrelació i estructura de l’equip humà. 

2.7.    Els vídeos. Pràctica de contingut i realització. Escaleta de contingut i tècnica de vídeo. 
2.8.    Seguiment de rodatge i edició de vídeos. 
2.9.    Disseny de realització de vídeos
2.10.   Pràctica completa d’equips tècnics i realització I al plató d’Ahora Caigo

Mòdul:
La tècnica en el context de la televisió
ECTS:
6
Durada:
54 h.
Contingut:

8.1. Introducció: captació, ingesta, post-producció i entrega. 
8.2. Conceptes tècnics importants. 

 • Pràctica amb càmera i òptiques
 • Pràctica amb càmera ENG
 • La càmera d’estudi. Pràctica
 • Visió ràpida dels suports de càmera 
 • Espai per muntar un chroma. El switcher. Pràctica amb mesclador i chroma key
 • VTR’s. Sistemes de gravació
 • Monitors. Control de càmera i control tècnic. 
 • L’intercom. 
 • Infografia i jocs: polsadors, llums, trampilles... 
 • Configuracions de l’emissió en directe

8.3. So i microfonia. 

 • Taules de mescles. Altaveus i amplificació. 
 • Programa gravat versus programa en directe
 • Muntatge

8.4. Pràctica completa de d’equips tècnics i realització II al plató d’Ahora Caigo. 
8.5. Formats de vídeo i àudio. Eines de postproducció. L’entorn de treball AVID. 

 • Organització del material dins d’un projecte. 
 • Edició de vídeo
 • Ingesta i gestió de continguts. Edició en el timeline. Multicàmera. 
 • Eines d’àudio. Efectes. 
 • Finalització i lliurament del material. 
 • Correcció de color. Exportació. Control de qualitat. Entrega del client. 
 • Arxiu digital de continguts. Fluxes de treball en postproducció.

8.6. El grafisme. La imatge relacionada i l’estètica en tots els aspectes de formats. 
8.7. Estètica. El decorat de plató. Il·luminació. 
8.8. Visites i seguiment de platós. 

The online online HTML editor . They are all free online tools.

Mòdul:
Creació i desenvolupament de formats. Les fases de producció
ECTS:
7
Durada:
64 h.
Contingut:

9.1. El procés de desenvolupament d’un format.

 • Adaptació de propostes de contingut a diferents cadenes
 • Desenvolupament i configuració del projecte. Disseny de contingut. Disseny tècnic.
 • Elaboració del dossier de venta a les cadenes
 • Coordinació del disseny del projecte en relació a tots els departaments

9.2. La bíblia. Com s’elabora la bíblia d’un format?

 • Desenvolupament de la bíblia, dossier de treball.

9.3. Coordinació musical als programes de repertori musical

9.4. Creativitat i guió a la televisió d’entreteniment. De l’escaleta al guió.

 • Els conceptes creatius. Tècniques i escriptura de guió

9.5. Seguiment pràctic del desenvolupament del projecte

9.6. Preparació dels pitchings

9.7. Tutories per departaments: contingut, realització, pressupost, grafisme

Mòdul:
Projecte B / Segona part
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

10.1. Creació i desenvolupament del contingut, disseny de producció i tècnic d’un format d’entreteniment.

 • Ideació, disseny, formateig, preproducció i pitching d’un format de televisió macro-gènere d’entreteniment per presentar a les cadenes de televisió.
 • Es desenvoluparà la bíblia completa, junt amb els aspectes de producció, realització i pressupost, així com el dossier de venta del format final i el seu pitching per al recorregut professional