Màster en Pràctica Avançada d'Infermeria en Situacions Crítiques, Urgències i Emergències

Fitxa Tècnica

Codi:
MPACRIS-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Titulats i titulades en Infermeria
Objectius:
Formar professionals de la infermeria especialitzats en atendre les persones en situacions d'urgències, emergències i situacions crítiques per a que puguin oferir cures de qualitat centrats en els avenços científics en diferents àmbits, ja sigui hospitalari com extrahospitalari, on hagin de prestar cures a un pacient crític.
Dates:
del 17/10/2018 al 15/02/2020
Horari:
Dimecres de 9 a 14.30 h i de 15.30 a 18.30 h.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
presencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
5000 €
Direcció:
María Jiménez Herrera
Coordinació acadèmica:
Roser Ricomà Muntané
Docents:
M. Dolors Burjalés Martí
María Jiménez Herrera
Xavi Recasens Urbez
Alba Roca Biosca
Leticia Bazo Hernandez
Marta Olivé Cavera
Jordi Pujol Aldomà
Òscar Lamiel Cañadas
Carmen García Gual
Jaime Hernández Fernández
Javier Bernárdez Gómez
Contacte:

Temari del curs

Inscripció