Màster en Justícia Penal Internacional

Fitxa Tècnica

Codi:
MJPIDA-M1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
  • Titulats en Dret
  • Excepcionalment professionals amb titulacions d’altres Graus, Llicenciatures, Diplomatures, Màsters o Doctorats, si la direcció acadèmica valora l’existència d’una formació posterior complementaria o una activitat pràctica directament relacionada amb la Justícia Penal Internacional
Objectius:
Aprofundiment en la Justicia Penal internacional per facilitar l'accés professional a tribunals i institucions internacionals, la defensa dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari en l'ámbit estatal i internacional
Sortides professionals:

  1. Tribunals i institucions internacionals relacionades amb la Justícia penal internacional

  2. Organitzacions No Governamentals amb programes de Justícia Penal Internacional, Drets Humans i Dret Internacional Humanitari

  3. Organismes estatals jurisdiccionals i governamentals relacionals amb la investigació i enjudiciament de crims internacionals

Dates:
del 07/05/2018 al 30/09/2019
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Durada:
60 ECTS
Preu:
5000 €
Direcció:
Santiago J. Castellà Surribas
Coordinació acadèmica:
Laura Vericat Figarola
Kenneth Gallant
Docents:
Antoni Pigrau Sole
Santiago J. Castellà Surribas
Erika Torregrossa Acuña
Esteban Peralta Losilla
Daniel Mekonnen Mekonnen
Dignite Bwiza
Luis Ojeda Ruiz
Luz Elena Mira Olano
Meritxell Regue Blasi
Svetlana Paramonova
Kopp Pierre
Fabricio Guariglia
Blas Jesus Imbroda Ortiz
Jaume Antich Soler
Contacte:
Telèfon de contacte:
977-77-99-52
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Entitats col·laboradores:


 

Temari del curs

Inscripció