Màster en Intervenció en Educació Sistèmica Multidimensional

Fitxa Tècnica

Codi:
MIESIMEP-M3-2017-3
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:

  • Persones de l'àmbit socioeducatiu amb una Diplomatura o Grau d'Educació Social
  • Diplomatura o Grau de Mestres, Llicenciatura o Grau en Pedagogia
  • Llicenciatura o Grau en Psicologia, Llicenciatura en Psicopedagogia, Diplomatura o Grau en Treball Social i a altres llicenciatures i graduats
  • Persones de l'àmbit educatiu no formal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnic Superiors de Grau Mitjà (especialistes en Llars d'infants i altres)

Objectius:

  • Conèixer els antecedents i fonaments teòrics del paradigma sistèmic aplicat a l'educació.
  • Contribuir a empoderar als professionals en formació a fer un canvi de mirada a les escoles, famílies i societat per repensar i reformular el nostre sistema educatiu cap a un propòsit educatiu competencial en un món cada vegada més complex.
  • Incidir en les competències emocionals i sistèmiques necessàries per aconseguir persones preparades per assessorar positivament, des de la funció del coach sistèmic, a diferents professionals de l'àmbit educatiu, escolar, social i de suport psicopedagògic.
  • Formar professionals de la educació¿ que puguin dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció adequades, des d'una mirada sistèmica, amb capacitat per trobar solucions als problemes actuals de les escoles, dels nostres infants i adolescents i de les famílies actuals.
  • Adquirir les competències necessàries per poder actuar com a formadors i formadores, assessors i assessores, i supervisors i supervisores de projectes i/o de casos.

Sortides professionals:

• Direcció gestió de centres educatius i equips del tipus que siguin.
• Millora  i ampliació de la Formació i Pràctica professional de  mestres, educadors, psicopedagogs  etc.
• Assessorament i orientació en educació sistèmica en centres i organitzacions d’educació formal i no formal.
• Orientació sistèmica personal i familiar.
• Capacitació per intervenció social en immigració i atenció a la diversitat.
• Atenció i formació a famílies adoptives i els seus fills i en centres d'acollida.

Dates:
del 03/10/2017 al 27/09/2019
Horari:
Dimarts de 18 a 21 h i un divendres i dissabte al mes de 18 a 21 h i de 9 del mati a 20 de la tarda respectivament.
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i Campus Catalunya
Impartició:
presencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
3900 €
Direcció:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Coordinació acadèmica:
Xavi Garriga Mora
Docents:
Immaculada Reguant Espinal
Isabel Viscarro Tomàs
Carles Parellada Enrich
Maria Àngel Lanuza Escolano
José Miguel Jiménez González
Concepción Rosa Cartil Ferré
Meritxell Cano Autet
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Joan Corbalan Bernabé
Jordi Vilaseca I Brugueras
Maria Enedina Fuertes Martínez
Mercè Parés Miquel
Sandra Gilabert Medina
Sílvia Palou I Vicens
Victòria Nicuesa Soteras
Xavi Garriga Mora
Xavier Vaquero Isart
Isabel Montero Rebollo
Montserrat Fusalba Moragas
Francesca Vela Carmona
Montserrat Navarro Ruiz
Laura Cortés Martín
Dolors Feixas Roche
Cristina Duran Salvadó
Ares González Hueso
Eva Tarragó Revés
Cruz Barba Ramos
Sofia Romero Surís
Xavier Inglès Bo
Eva Martínez Pardo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs