Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Un màster dissenyat per a formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació,
el manteniment i la millora dels sistemes de gestió integrada de la qualitat, el medi ambient
i la seguretat laboral
Codi:
MGIQMSEN-M3-2020-16
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Aquest màster està dirigit a les persones interessades en l'àmbit de la Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i la Seguretat Laboral amb estudis superiors en:
- Ciències químiques
- Enginyeries
- Economia i Empresa
- Relacions Laborals
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes dels tres àmbits, segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

- Responsable en les àrees de Qualitat, de Seguretat i Salut Laboral i de Medi Ambient.
- Coordinador de sistemes de gestió integrada.
- Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada.
- Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.
- Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral

Dates:
del 16/10/2020 al 31/10/2021
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

M1 - Models de qualitat i millora de processos - del 16/10/2020 al 23/10/2020
M2 - Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 24/10/2020 al 18/12/2020
M3 - Gestió ambiental. ISO 14001:2015 - del 08/01/2021 al 19/02/2021
M4 - Gestió de la prevenció. DIS ISO 45001 - del 26/02/2021 al 09/04/2021
M5 - Integració de sistemes de gestió i auditories - del 16/04/2021 al 21/05/2021
M6 - Projecte - del 16/10/2020 al 24/09/2021
Ubicació:
Aula (Pendent) Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
4500 €
Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Magdalena Constantí Garriga
Manel Cardiel Tarragó
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14: Samantha - 977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Als alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció