Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
MGIQMSEN-M2-2019-15
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Aquest màster està dirigit a les persones interessades en l'àmbit de la Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i la Seguretat Laboral amb estudis superiors en:
- Ciències químiques
- Enginyeries
- Economia i Empresa
- Relacions Laborals
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes dels tres àmbits, segons els requisits de les normes vigents.
Cursos associats:

Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

Sortides professionals:

- Responsable en les àrees de Qualitat, de Seguretat i Salut Laboral i de Medi Ambient.
- Coordinador de sistemes de gestió integrada.
- Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada.
- Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.
- Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral

Dates:
del 04/10/2019 al 09/10/2020
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

M1 - Models de qualitat i millora de processos - del 04/10/2019 al 11/10/2019
M2 - Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 18/10/2019 al 20/12/2019
M3 - Gestió ambiental. ISO 14001:2015 - del 10/01/2020 al 21/02/2020
M4 - Gestió de la prevenció. DIS ISO 45001 - del 28/02/2020 al 03/04/2020
M5 - Integració de sistemes de gestió i auditories - del 17/04/2020 al 22/05/2020
M6 - Projecte - del 18/10/2019 al 25/09/2020
Ubicació:
Aula 419 Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
60 ECTS
Preu:
4500 €
Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Manel Cardiel Tarragó
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Als alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Sessions informatives:
02/05/2019 17:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
18/06/2019 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat

Temari del curs