Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
MGIQMSEN-M2-2018-14
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Aquest Màster està dirigit a tota aquella persona interessada en l'àmbit de la gestió de la qualitat, Medi Ambient i la seguretat laboral. Així doncs, carreres adients són les de ciències, enginyeries, empresarials, relacions laborals, entre d'altres.
Objectius:
Formació de tècnics especialistes en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral.

Aquest Màster proporciona els coneixements per fer auditories internes dels tres àmbits, segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

- Responsable en les àrees de qualitat, seguretat i salut laboral i medi ambient.
- Coordinador de sistemes de gestió integrada.
- Consultor per al disseny, implementació i manteniment de sistemes de gestió integrada.
- Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.
- Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral

Dates:
del 05/10/2018 al 14/12/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
4500 €
Direcció:
Marta Schuhmacher Ansuategui
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Catalina Ubiedo Pérez
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Certificat d'Auditor Extern en Prevenció de Riscos Laborals als titulats en nivell superior PRL

Als alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Sessions informatives:
24/04/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
22/05/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
19/06/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció