Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
MGIQMSEN-M2-2018-14
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Aquest màster està dirigit a les persones interessades en l'àmbit de la Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i la Seguretat Laboral amb estudis superiors en:
- Ciències químiques
- Enginyeries
- Economia i Empresa
- Relacions Laborals
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes dels tres àmbits, segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

- Responsable en les àrees de qualitat, seguretat i salut laboral i medi ambient.
- Coordinador de sistemes de gestió integrada.
- Consultor per al disseny, implementació i manteniment de sistemes de gestió integrada.
- Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.
- Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral

Dates:
del 05/10/2018 al 11/10/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

M1 - Models de qualitat i millora de processos - del 05/10/2018 al 19/10/2018
M2 - Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 20/10/2018 al 21/12/2018
M3 - Gestió ambiental. ISO 14001:2015 - del 11/01/2019 al 22/02/2019
M4 - Gestió de la prevenció. DIS ISO 45001 - del 01/03/2019 al 05/04/2019
M5 - Integració de sistemes de gestió i auditories - del 12/04/2019 al 17/05/2019
M6 - Projecte - del 20/10/2018 al 20/09/2019
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
60 ECTS
Preu:
4500 €
Direcció:
Marta Schuhmacher Ansuategui
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Catalina Ubiedo Pérez
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Als alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la FUNDAE. Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Sessions informatives:
24/04/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
22/05/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
19/06/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció