Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
MGIQMSEN-M2-2018-14
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Aquest màster està dirigit a les persones interessades en l'àmbit de la Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i la Seguretat Laboral amb estudis superiors en:
- Ciències químiques
- Enginyeries
- Economia i Empresa
- Relacions Laborals
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes dels tres àmbits, segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

- Responsable en les àrees de qualitat, seguretat i salut laboral i medi ambient.
- Coordinador de sistemes de gestió integrada.
- Consultor per al disseny, implementació i manteniment de sistemes de gestió integrada.
- Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.
- Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral

Dates:
del 05/10/2018 al 14/12/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

M1 - Models de qualitat i millora de processos - del 05/10/2018 al 19/10/2018
M2 - Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 20/10/2018 al 21/12/2018
M3 - Gestió ambiental. ISO 14001:2015 - del 11/01/2019 al 22/02/2019
M4 - Gestió de la prevenció. DIS ISO 45001 - del 01/03/2019 al 05/04/2019
M5 - Integració de sistemes de gestió i auditories - del 12/04/2019 al 17/05/2019
M6 - Projecte - del 20/10/2018 al 20/09/2019
Calendari del curs:
Ubicació:
Aula 419 Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
60 ECTS
Preu:
4500 €
Direcció:
Marta Schuhmacher Ansuategui
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Catalina Ubiedo Pérez
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Als alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Sessions informatives:
24/04/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
22/05/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat
19/06/2018 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona Si us plau confirmeu la vostra assistència a: 977 779966 / susana.paxton@fundacio.urv.cat

Temari del curs