Màster en Finances i Gestió Bancària

Fitxa Tècnica

Codi:
MFIGBE-M7-2017-16
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
El Màster en Finances i Gestió Bancària és un programa formatiu adreçat a llicenciats, graduats, diplomats, enginyers i arquitectes tècnics o superiors) que tinguin la vocació de professionalitzar-se en qualsevol tasca vinculada amb l'àmbit de les finances.
No és necessària experiència professional prèvia ni tenir coneixements previs en finances i organització bancària. No obstant això, els candidats que tinguin un currículum professional previ i/o una formació financera bàsica adquirida en cursos anteriors (personal empleat en entitats financeres amb titulació universitària), gaudeixen d'un valor afegit addicional que els serà molt valuós de cara a l'aprofitament d'aquest curs.
Objectius:
El Màster en Finances i Gestió Bancària proporciona als alumnes una formació integral per al desenvolupament de les tasques directives i de gestió en l'activitat financera. Aquestes tasques abasten la gestió bancària, la gestió financera de les empreses, l'assessorament financer i, en definitiva, l'anàlisi borsària i la gestió de carteres. Més concretament, un cop finalitzat el curs, l'alumne serà capaç de: dominar els fonaments conceptuals propis de les finances;. aplicar les tècniques i metodologies d'especialització en el camp financer; relacionar les múltiples variables que influeixen en el procés de presa de les decisions financeres.
Aquest curs aporta les eines necessàries perquè l'alumne pugui ocupar-se en la gerència d'entitats financeres i de companyies d'assegurances així com en l'administració financera d'altres empreses. Addicionalment, podrà dedicar-se a activitats d'anàlisi financera en brokers o dealers, en consultores, en gestores de patrimonis, de fons d'inversió i fons de pensions, i en banca privada i personal.
Dates:
del 02/10/2017 al 07/10/2018
Horari:
Dilluns, dimarts i dimecres i alguns divendres de 18.00 a 22.00 h Del 02/10/2017 al 20/06/2018, classes presencials De maig a setembre de 2018, elaboració de la tesina.
Ubicació:
Facultat d'Economia i Empresa Departament de Gestió d'Empreses (Av. Universitat, 1 - Reus).
Impartició:
presencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
5900 €
Docents:
Antonio Rodriguez Ramos
Fernando Campa Planas
Antonio Terceño Gomez
Susana Sardà García
M.Gloria Barberà Marine
Xavier Ponce Alifonso
Francesc Xavier Borràs Balsells
Ramon Alfonso Mata
Pablo Larraga López
Ramon Martínez Cerezo
Alfonso Roa Díaz-Regañón
José Sáez Madrid
Jordi Sullà Pascual
Margarida Torrent Canaleta
Josep Soler Albertí
Xavier Camara Turull
Santiago Bartolomé Juncosa
Josep Codina Castro
Teresa Sorrosal Forradellas
Alejandro Alcaraz Sulla
Albert Casajoana Miras
Josep L. Villasante Tapias
Jordi Campabadal Borràs
Joaquim Castañer Codina
Santi Librán Ronsano
Cristina Del Blanco Perez
Eduard Villanueva López
Jordi Ferré Llorens
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Més informació:
La inscripció s'obrirà el proper dia 2 de maig. Més tinformació a: http://masterfinances.net/preinscripcio.htm


ASSESSOR FINANCER EUROPEU

Els alumnes que hagin superat el curs, podran presentar-se, un cop hagin satisfet els corresponents drets econòmics, a l'examen per obtenir el títol d'Assessor Financer Europeu (European Financial Advisor - EFA -), concedit per l'EFPA (European Financial Planning Association) que atorga el més alt reconeixement professional en l'àmbit de l'assessorament financer.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció