Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Fitxa Tècnica

Un programa de postgrau que proporciona una preparació qualificada i sòlida en la docència de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE), combinant elements teòrics i pràctics.
Adreçat a:
  • Graduats, llicenciats o diplomats, especialment de l'àmbit de les humanitats.
  • Professionals en actiu que vulguin aprofundir en els coneixements sobre metodologia, didàctica i recerca en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE.
  • Estudiants d'últim any de grau i persones interessades en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE.
  • També es consideraran les sol·licituds de professionals vinculats a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres
Codi:
MEELEL-M8-2020-14
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
  • Facilitar als participants els elements de reflexió necessaris per a orientar la seva formació cap a l'exercici professional de l'ensenyament d'ELE.
  • Proporcionar als participants les bases teòriques i els instruments pràctics necessaris per a organitzar la docència d'ELE.
  • Familiaritzar als participants amb les tècniques i recursos actuals de l'ensenyament d'ELE amb la finalitat d'optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Sortides professionals:

1. Docència de l'espanyol: en centres d'ensenyament de llengües, nacionals o internacionals; en lectorats d'espanyol en universitats estrangeres; en aules d'enllaç dels centres de primària i secundària; en el món empresarial.
2. Col·laboració amb editorials especialitzades en l'elaboració de materials d'ELE.
3. Professionals del món del turisme.
4. Mediació cultural i traducció.

Itinerari formatiu:

Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Cursos de Formació Contínua:
(Mòdul 1. Del 13/10/2020 al 17/01/2021) Bases per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
(Mòdul 2. Del 18/01/2021 al 18/04/2021) El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
(Mòdul 3. Del 19/04/2021 al 20/06/2021) Recursos i eines per a l'ensenyament d'ELE
(Mòdul 4. Del 18/10/2021 al 13/02/2022) L'ensenyament-aprenentatge d'ELE en contextos específics
(Mòdul 5. Del 14/02/2022 al 12/06/2022) Qüestions específiques en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
(Mòdul 6. Del 13/06/2022 al 24/07/2022) Bases de la recerca per al professorat d'ELE

Cursos associats:

Cursos de Formació Contínua:
(Mòdul 4. Edició Màster 2019-2021. Del 19/10/2020 al 14/02/2021) L'ensenyament-aprenentatge d'ELE en contextos específics
(Mòdul 5. Edició Màster 2019-2021. Del 15/02/2021 al 13/06/2021) Qüestions específiques en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
(Mòdul 6. Edició Màster 2018-2020. Del 08/06/2020 al 19/07/2020) Bases de la recerca per al professorat d'ELE
(Mòdul 6. Edició Màster 2019-2021. Del 14/06/2021 al 19/07/2021) Bases de la recerca per al professorat d'ELE

Direcció:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Esther Forgas Berdet
Maria Bargalló Escriva
Alicia Madrona Cao
Rosa Mª Mateu Serra
José Antonio Moreno Villanueva
Sandra Iglesia Martin
Antoni Nomdedeu Rull
M. Isabel Gibert Escofet
Lismary Cristina Castillo Marengo
Veronica Ferrando Aramo
Diego Pascual Cabo
Jose Luis De La Rosa Prada
Durada:
60 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 13/10/2020 al 19/10/2022
Calendari del curs:
Horari:

edició online continuada

Ubicació:

Campus virtual de la URV

Preu:
3000 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:

El Màster és un títol propi de postgrau de la Universitat Rovira i Virgili.

Aquest màster està a càrrec del Centre d'Estudis Hispànics de la mateixa universitat, centro examinador dels exàmens DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes) i entitat avaluadora dels centres que sol·liciten l'acreditació de qualitat de l'Institut Cervantes.

Com a títol propi d'una universitat espanyola el títol que s'obté està reconegut nacional i internacionalment, si bé no dóna accés a cursar el doctorat a Espanya.

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS (1 crèdit ECTS correspon a 25 hores de treball de l'alumne), que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Enllaços d'interès:


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció