Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Fitxa Tècnica

Codi:
MEELEL-M8-2018-12
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com a fora.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.
Objectius:
Capacitar l'estudiantat per a enfrontar-se amb èxit a la seva vida professional com a docent d'espanyol a estrangers, donant-los les eines adients i la formació especialitzada que no han rebut al llarg de les seves carreres, més orientades cap a la recerca i els continguts filològics (en el cas dels llicenciats o graus en Hispàniques) o de continguts no específics, en el cas d'altres llicenciatures o graus.
Itinerari formatiu:

Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Cursos de Formació Contínua:
(Mòdul 1. Del 15/10/2018 al 20/01/2019) Bases per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
(Mòdul 2. Del 21/01/2019 al 14/04/2019) El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
(Mòdul 3. Del 22/04/2019 al 23/06/2019) Recursos i eines per a l'ensenyament d'ELE
(Mòdul 4. Del 14/10/2019 al 16/02/2020) L'ensenyament-aprenentatge d'ELE en contextos específics
(Mòdul 5. Del 17/02/2020 al 07/06/2020) Qüestions específiques en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
(Mòdul 6. Del 08/06/2020 al 19/07/2020) Bases de la recerca per al professorat d'ELE

Cursos associats:

Cursos de Formació Contínua (Edició Màster EELE 2017-2019):
(Mòdul 5. Del 24/11/2018 al 24/02/2019) Eines i recursos per a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
(Mòdul 6. Del 25/02/2019 al 26/05/2019) Problemes específics en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera

Sortides professionals:

1. Professor d’espanyol a centres d’ensenyament de llengües a l’estat espanyol, tant privats com oficials (Instituto Cervantes, Escola Oficial d’Idiomes, Servei Lingüístic, etc.).
2. Professor d’espanyol a l’estranger a centres tant privats com públics.
3. Lectorats d’espanyol en universitats estrangeres.
4. Possibilita l’accés a places de llengua espanyola a l’ensenyament secundari.
5. Responsable d’aules d'acollida (castellà) a centres de primària i secundària.
6. Mediador cultural en organismes públics o privats.
7. Món del turisme.

Dates:
del 15/10/2018 al 30/09/2020
Horari:

edició "on line" continuada

Ubicació:

Plataforma virtual Moodle

Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
60 ECTS
Preu:
3000 €
Direcció:
M. Isabel Gibert Escofet
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Esther Forgas Berdet
Maria Bargalló Escriva
Alicia Madrona Cao
Rosa Mateu Serra
José Antonio Moreno Villanueva
Sandra Iglesia Martin
Antoni Nomdedeu Rull
M. Isabel Gibert Escofet
Lismary Cristina Castillo Marengo
Verònica Ferrando Aramo
Diego Pascual Cabo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

El Màster és un títol propi de postgrau de la Universitat Rovira i Virgili, centre examinador dels exàmens DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) i entitat avaluadora de les institucions que sol·liciten l'acreditació del "Instituto Cervantes". El títol que s'obté està reconegut nacional i internacionalment.

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Enllaços d'interès:


Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs