Màster en Dret Duaner

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

La realització d'aquest Màster convalida la part teòrica de les proves d'aptitud per a la capacitació  de Representant duaner.

Codi:
MDDUADA-M1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:

 • Qualsevol persona interessada en el món jurídic de Duanes, ja sigui d'estudis procedents dels ensenyaments de Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Empresarials, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Turisme, o ensenyaments tècnics, relacionats amb logística, transport, o similar..

Objectius:

  Les tasques pròpies en matèria de duanes d'un Operador Econòmic Autoritzat i assessor jurídic de duanes, entre d'altres:
 • Poder facilitar/emplenar formularis vinculats al comerç internacional relacionats amb els requisits generals
 • Conèixer les simplificacions duaneres existents
 • Demostrar l'acompliment dels requisits duaners/tributaris
 • Informar sobre la traçabilitat de les operacions, tant a nivell comptable, sistemes interns de control, fluix de mercaderies, arxiu i seguretat de la informació en cadascun dels procediments duaners.
 • Demostrar la solvència financera de les empreses participants en les transaccions
 • Elaborar el pla de seguretat basat en l'avaluació de riscos en els diferents processos logístics, càrrega i descàrrega, emmagatzemen, de mercaderia, seguretat de proveïdors i resta de personal vinculat, ja sigui propi o provinent d'empreses de serveix externes.

Dates:
del 18/10/2019 al 30/06/2020
Horari:

  D'octubre a Març 2020:
 • Dimecres, de 16 a 20 hores.
 • Divendres, de 16 a 20 hores ul>D'Octubre a Març 2020:
 • Dimecres, de 16 a 20 hores.
 • Divendres, de 16 a 20 hores
   D'Abril a Juny del 2020:
  • Dimecres, de 16 a 20 hores

Ubicació:

Acadèmia Duanera - Instal·lacions de la Fundació Duanera Carrer Fontanella, 21-23 Planta 3- Porta 2 08010-Barcelona

Impartició:
semipresencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
4800 €
Direcció:
Àngel Urquizu Cavallé
Coordinació acadèmica:
Jordi Palomar Sepúlveda
Docents:
Antoni Pigrau Sole
Àngel Urquizu Cavallé
Santiago J. Castellà Surribas
M.Estela Rivas Nieto
Alfonso González Bondia
Maria Marquès Banqué
Maria Font Mas
Diana Marín Consarnau
Jordi Palomar Sepúlveda
Milenka Villca Pozo
Juan Pablo Gonzales Bustos
Convidat Moodle Acreditacions Externes
Carlos Daniel Gavilanes Gavilanes
Alicia Sánchez Muñoz
Ana María Álvarez García
Blanca Amador Ruiz
Blas Vicente López
Carlos Luis Burgos Lazaro
Cristina Batlle Edo
Eva Mª Pedruelo Sánchez
F. Javier Campillo Albaladejo
Jordi Bosch Infante
Jordi Urgeles Grau
Jose Luis Guarga Penella
Jose Maria Narvaez Jimenez
Jose Mateos Ariza
Juan Antonio Fernández Martín
Luis Diez Mateo
Manuel Gonzalez-Jaraba Lorenzo
María De Armas Jaraquemada
Maria Gine Hernández
Maria Luisa Gonzalez Andreu
Marta Alzás De La Fuente
Maria Mercedes Cano Martinez
Pablo Meijide Doval
Ricardo Baudin De La Castra
Santiago Ibáñez Marsilla
Vicente Izquierdo Garcia
Jose Carlos Llagostera Montes
Cristina Jimeno Regidor
Luis Ignacio Jiménez Parte
Paola Baudino
Alexandre Moreno Urpí
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs