Màster en Dret Duaner

Fitxa Tècnica

El programa acadèmic en dret duaner més avançat. Forma't com a professional duaner d'alt rendiment.

Coorganitza:

Cal destacar:

Formació acreditada per la WCO (Organització Mundial de Duanes)
La World Customs Organization ha reconegut la formació que ofereix el Màster en Dret Duaner sota els Estàndards Professionals WCO PICARD.

Introducció:

Amb la realització d’aquest màster volem proporcionar un grau alt de coneixement en dret duaner per afrontar adequadament l’activitat professional en aquest entorn. Introducció de mercaderies a la UE, política comercial, importació, règims especials, exportació.

Així, l'alumnat que finalitzi el Màster podrà desenvolupar funcions amb diferents nivell de responsabilitat relacionats amb Duanes en:
- Empreses industrials
- Empreses de Serveis
- Empreses d'altres sectors: sanitat, gran consum, químic, fabricació, distribució, noves tecnologies, turisme i oci, etc.
- Empreses manufactureres de qualsevol sector
- Consultores tècniques i estratègiques
- Despatxos professionals i/o Autònoms
- Empreses multinacionals, nacionals, del sector públic o privat
- Empreses dedicades a protocol Oficial i Empresarial
- Agències de Comunicació
- Relacions Institucionals
- Relacions Públiques Internes i Externes

Adreçat a:

 • Qualsevol persona interessada en el món jurídic de duanes, ja sigui d'estudis procedents dels ensenyaments de Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Empresarials, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Turisme, o ensenyaments tècnics, relacionats amb logística, transport, o similar..

Codi:
MDDUADA-M2-2020-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:

  Les tasques pròpies en matèria de duanes d'un Operador Econòmic Autoritzat i assessor jurídic de duanes, entre d'altres:
 • Poder facilitar/emplenar formularis vinculats al comerç internacional relacionats amb els requisits generals
 • Conèixer les simplificacions duaneres existents
 • Demostrar l'acompliment dels requisits duaners/tributaris
 • Informar sobre la traçabilitat de les operacions, tant a nivell comptable, sistemes interns de control, flux de mercaderies, arxiu i seguretat de la informació en cadascun dels procediments duaners.
 • Demostrar la solvència financera de les empreses participants en les transaccions.
 • Elaborar el pla de seguretat basat en l'avaluació de riscos en els diferents processos logístics, càrrega i descàrrega, emmagatzematge, de mercaderia, seguretat de proveïdors i resta de personal vinculat, ja sigui propi o provinent d'empreses de serveis externes.

Sortides professionals:

 • Representat duaner

 • Advocats sobre duanes

 • Directors de Duanes d’empreses internacionals

 • Assessors fiscals en comerç exterior

Direcció:
Àngel Urquizu Cavallé
Coordinació acadèmica:
Jordi Palomar Sepúlveda
Docents:
Antoni Pigrau Sole
Jordi Palomar Sepúlveda
Milenka Villca Pozo
Rosa Romero Serrano
Carlos Daniel Gavilanes Gavilanes
Alicia Sánchez Muñoz
Ana María Álvarez García
Blanca Amador Ruiz
Carlos Luis Burgos Lazaro
Eva Mª Pedruelo Sánchez
F. Javier Campillo Albaladejo
Jordi Bosch Infante
Jordi Urgeles Grau
Jose Luis Guarga Penella
Jose Maria Narvaez Jimenez
Jose Mateos Ariza
Juan Antonio Fernández Martín
Luis Diez Mateo
Manuel Gonzalez-Jaraba Lorenzo
María De Armas Jaraquemada
Maria Gine Hernández
Maria Luisa Gonzalez Andreu
Marta Alzás De La Fuente
Maria Mercedes Cano Martinez
Pablo Meijide Doval
Ricardo Baudin De La Castra
Santiago Ibáñez Marsilla
Vicente Izquierdo Garcia
Cristina Jimeno Regidor
Luis Ignacio Jiménez Parte
Dagoberto Schmid Mata
Durada:
60 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 14/10/2020 al 30/09/2021
Horari:

  D'Octubre a Març 2021:
 • Dimecres, de 16 a 20 hores.
 • Divendres, de 16 a 20 hores.

  D'Abril a Juny del 2021:
 • Dimecres, de 16 a 20 hores

Ubicació:

Acadèmia Duanera - Instal·lacions de la Fundació Duanera Carrer Fontanella, 21-23 Planta 3- Porta 2 08010-Barcelona

Preu:
4800 €
Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.


Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs. 


Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977-77-99-52

Temari del curs