Màster en Dret Duaner

Fitxa Tècnica

Codi:
MDDUADA-M2-2020-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:

 • Qualsevol persona interessada en el món jurídic de duanes, ja sigui d'estudis procedents dels ensenyaments de Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Empresarials, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Turisme, o ensenyaments tècnics, relacionats amb logística, transport, o similar..

Objectius:

  Les tasques pròpies en matèria de duanes d'un Operador Econòmic Autoritzat i assessor jurídic de duanes, entre d'altres:
 • Poder facilitar/emplenar formularis vinculats al comerç internacional relacionats amb els requisits generals
 • Conèixer les simplificacions duaneres existents
 • Demostrar l'acompliment dels requisits duaners/tributaris
 • Informar sobre la traçabilitat de les operacions, tant a nivell comptable, sistemes interns de control, flux de mercaderies, arxiu i seguretat de la informació en cadascun dels procediments duaners.
 • Demostrar la solvència financera de les empreses participants en les transaccions.
 • Elaborar el pla de seguretat basat en l'avaluació de riscos en els diferents processos logístics, càrrega i descàrrega, emmagatzematge, de mercaderia, seguretat de proveïdors i resta de personal vinculat, ja sigui propi o provinent d'empreses de serveis externes.

Informació addicional:
Dates:
del 14/10/2020 al 30/09/2021
Horari:

  D'octubre a Març 2021:
 • Dimecres, de 16 a 20 hores.
 • Divendres, de 16 a 20 hores.

  D'Abril a Juny del 2020:
 • Dimecres, de 16 a 20 hores

Calendari del curs:
Ubicació:

Acadèmia Duanera - Instal·lacions de la Fundació Duanera Carrer Fontanella, 21-23 Planta 3- Porta 2 08010-Barcelona

Impartició:
presencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
4800 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Àngel Urquizu Cavallé
Coordinació acadèmica:
Àngel Urquizu Cavallé
Docents:
Antoni Pigrau Sole
Jordi Palomar Sepúlveda
Milenka Villca Pozo
Rosa Romero Serrano
Carlos Daniel Gavilanes Gavilanes
Alicia Sánchez Muñoz
Ana María Álvarez García
Blanca Amador Ruiz
Carlos Luis Burgos Lazaro
Eva Mª Pedruelo Sánchez
F. Javier Campillo Albaladejo
Jordi Bosch Infante
Jordi Urgeles Grau
Jose Luis Guarga Penella
Jose Maria Narvaez Jimenez
Jose Mateos Ariza
Juan Antonio Fernández Martín
Luis Diez Mateo
Manuel Gonzalez-Jaraba Lorenzo
María De Armas Jaraquemada
Maria Gine Hernández
Maria Luisa Gonzalez Andreu
Marta Alzás De La Fuente
Maria Mercedes Cano Martinez
Pablo Meijide Doval
Ricardo Baudin De La Castra
Santiago Ibáñez Marsilla
Vicente Izquierdo Garcia
Cristina Jimeno Regidor
Luis Ignacio Jiménez Parte
Dagoberto Schmid Mata
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció