Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Fitxa Tècnica

Codi:
MDIGE-M6-2019-25
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
L’MBA és un màster generalista, de desenvolupament de carrera professional, dirigit a persones amb una experiència laboral rellevant i que solen trobar-se en alguna de les situacions següents:

1. Técnics (enginyers, advocats, periodistes, arquitectes, etc.) que assumeixen cada cop més funcions de lideratge i gestió en les seves organitzacions.
2. Empresaris i directius que volen millorar la direcció i gestió de la seva empresa.
3. Successors en l’empresa familiar.
4. Emprenedors.
Objectius:
(I) Potenciar i desenvolupar l'experiència prèvia rellevant dels estudiants en els àmbits empresarial i de gestió.
(II) Preparar els estudiants per exercir rols de lideratge transformacional a les organitzacions.
(III) Desenvolupar la capacitat de pensament estratègic, d'innovació i d'emprenedoria.
(IV) Fomentar la comprensió i proporcionar experiència sobre qüestions empresarials de caire global, incloent-hi la potencial contribució que l'empresa pot fer per resoldre aquestes qüestions.
(V) Desenvolupar la capacitat per aplicar i integrar el coneixement i l'experiència adquirits tant prèviament com durant el programa en la resolució de temes d'empresa complexos en una gran varietat de contextos.
(VI) Adquirir un coneixement avançat sobre les organitzacions, l'entorn en el qual aquestes operen, així com la seva direcció i gestió.
(VII) Desenvolupar una comprensió de la gestió responsable del risc i la creació de valor sostenible sobre la base dels impactes mediambientals, socials i de gobernança del negoci.
(VIII) Desenvolupar les competències de comunicació interpersonal i de treball en equip.
(IX) Fomentar l'aprenentatge i el desenvolupament personal al llarg de tota la vida.
Dates:
del 03/09/2019 al 30/04/2022
Horari:
Dimarts i dijous de 18 a 22 h
Ubicació:
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, Avinguda dels Països Catalans, 18, Tarragona
Plànol de situació:

Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Anglès, Castellà, Català
Durada:
90 ECTS
Preu:
7995 €
Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Jaume Gené Albesa
Fernando Campa Planas
Isabel Vidal Gibert
Jorge De Andrés Sánchez
Susana Sardà García
José Manuel Alonso Martínez
Alfred Arias Barrio
Xavier Ponce Alifonso
Àngel Urquizu Cavallé
Jordi Kohn Espinilla
Pilar Segura García
Francesc Xavier Borràs Balsells
Natàlia Segura Pérez
Matilde Villarroya Martínez
Antoni Solé Tasias
Xavier Arnavat Carballido
Hans-Jörg Witt
Ramon Ollé Corbella
Alex Grau Orts
Joan Puig Gil
Albert Pàmies Rimbau
Montserrat Feliu Costa
Miriam Sanahuja Vidal
Jorge Ruiz Royo
Ignasi Cañagueral Laboria
Josep M. Capella Oliva
Lluïsa Cortada Pasola
Sergi Estragués Sabaté
Xavier Ferré Ferré
Pere Marc Franquet Doya
Fernando Jiménez Rodríguez
Antoni Mata De La Cruz
Oriol Sans Ballart
Oscar Cadiach Puig
José María Robles Pujals
Rubén Folgado Girón
Gregori Aliagas Sorroche
José Manuel López Martin
Alberto Tocco
Claudia Legoff Cisneros
Lisa Elaine Tomlinson
José Luis Vicente Martínez
Jesús Loma-Ossorio Blanch
Gerard Isern Sabadí
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 horas: Susana Paxton

Telèfon: 977 779 966

De dilluns a divendres de 15 a 22 h: Manolo de Noguera

Teléfono: 977 55 86 02
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Sessions informatives:
07/03/2019 19:00 Fundació URV - CTTi (Sala de actos) Av. Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
11/04/2019 19:00 Fundació URV - CTTi (Sala de actos) Av. Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
09/05/2019 19:00 Fundació URV - CTTi (Sala de actos) Av. Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
30/05/2019 19:00 Fundació URV - CTTi (Sala de actos) Av. Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
13/06/2019 19:00 Fundació URV - CTTi (Sala de actos) Av. Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
11/07/2019 18:30 Fundació URV - CTTi (Sala de actos) Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
Entitats col·laboradores:

Basf Española, S.A.


 

Temari del curs