Màster en Direcció d'Operacions Logístiques

Fitxa Tècnica

"La logística és l’última frontera de la rendibilitat"
Peter F. Drucker
Cal destacar:

L’Autoritat Portuària de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la Fundació URV, obren la convocatòria d’ajuts econòmics als estudiants del Màster.


Codi:
MDOPLEN-M3-2016-3
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Titulats universitaris en l'àrea de l'Enginyeria Química i enginyeries en general. Titulats universitaris en Ciències Químiques i ciències en general. Llicenciats o Graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Dret i en Ciències Empresarials. En general, titulats universitaris amb experiència i/o interès en l'àmbit de la Logística.

Professionals amb funcions directives de gestió i amb potencial directiu; responsables de departament i tècnics de les àrees de logística d'empreses industrials i de serveis; professionals d'operadors logístics i empreses transportistes.
Objectius:
Aconseguir que el participant assoleixi un nivell de coneixement-competència que li permeti accedir a la Direcció d'Operacions Logístiques en una empresa orientada a la producció o als serveis.
Sortides professionals:

 • Empreses de qualsevol sector que tinguin les seves pròpies àrees de logística, transport o distribució.

 • Empreses i organitzacions que tenen com a principal activitat econòmica la logística

 • Empreses auxiliars del transport: agències de viatge, agències de transport, transitaris i magatzemistes / distribuïdors.

 • Director o tècnic del departament dels processos logístics. SCM (Supply Chain Management)

 • Responsable d’emmagatzematge. Control de matèries primeres i productes acabats.

 • Responsable d’SQEH (Safety, Quality, Environment and Health). Anàlisi de la gestió de la seguretat, qualitat i medi ambient, a l’àrea d’emmagatzematge i/o transport.

 • Responsable d’Operacions Portuàries

 • Responsable de la gestió del transport i distribució.

 • Responsable de l’àrea de transport. Consulting. Freelance.

 • Responsable de departament o tècnic assessor en transport, OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada) de l’administració local, autonòmica o estatal.

 • Enginyer especialitzat en l’estudi, disseny, construcció i optimització d’instal·lacions d’emmagatzematge.

Dates:
del 03/11/2016 al 31/12/2018
Horari:
Dimarts i dijous de 17 a 21 h. 5 visites en dissabtes
Ubicació:
ETSEQ. Aula 111 Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
500 h (60 ECTS)
Preu:
5000 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Francesc Castells Piqué
Docents:
Jordi Gornals Fernández
Maria José Pérez Lacasta
Laureano Jiménez Esteller
Daniel Montané Calaf
Josep Enric Mañé Lorán
Albert Fonts Ribas
Vicent Pallarès Piqué
Juan Carlos Romeo Olmedo
Joan Ramon Cabello Rimbau
Karin Suzanne Hekkert
Leandro Crespo
Josep Maria Chillida Rabadà
Carlos Arola García
Genoveva Climent Dewit
Josep Lluís Díez Besora
Francisco José Suñé Grande
Ángel Gutiérrez De Lama
Matías Carlos Ginieis Iribarren
Juan Manuel Zaguirre Fernandez
Antonio Llanos Garcia
Jaume Mira Galiano
Maria Passalacqua
Ramón Ignacio García Rodríguez
Juan Manrubia Gibert
Laia Pie Dols
Ricardo Flores Fillol
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
.
Sessions informatives:
07/09/2016 17:30 Centre de Formació Permanent Fundació URV Onze de setembre 112 Reus
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Mòdul:
Logística integral
ECTS:
10
Durada:
96 h.
Contingut:

 • Introducció
 • Gestió de la logística
 • Logística integral
 • Logística. Ampliació
  Mini casos i taula rodona
  Sessió seguiment projecte
  Visita

Mòdul:
Logística i mitjans de transport
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

 • Mitjans de transport
 • Circuits del transport
 • Capacitats
 • Costs per mitjà de transport
 • Elecció del mitjà de transport
 • Contractació (desenvolupament en capítol a part)
 • Programació
 • Comunicacions
 • Vehicles
 • Transports especials
 • Manteniment de la qualitat del producte
 • Seguretat en el transport
 • Contractació del transport
 • Infraestructures pels mitjans de transport
 • Exercici avaluable/ mini cas
  Sessió seguiment projecte
  Visita
  Taula rodona

Mòdul:
Emmagatzematge i distribució
ECTS:
10
Durada:
108 h.
Contingut:

  Legislació relativa a l’emmagatzematge
 • APQ.001/007
 • Ley de II.AA
 • Directiva Seveso II y III
 • R.D. 1566/99
  Emmagatzematge
 • Intern/ extern
 • Matèries primeres. Producció. Producte final
 • Disseny de magatzems per productes químics.
 • Disseny de magatzems per mercaderies en general
 • Costs de l’emmagatzematge
 • Tipus de contractació
 • Anàlisi d’inversions d’implantació i manteniment
 • Localització
 • Manteniment del producte
 • Perfeccionament del producte. Valor afegit
 • Emmagatzematges especials
 • Recinte portuari
 • Recinte duaner
  Operacions de càrrega i descàrrega
 • Operativa segons mitjà de transport
 • Trasbalsos (Trasiegos)
 • Moviments de productes químics per oleoducte
 • Estiba i desestiba
 • Envasos/ Embalatges
 • Etiquetat
 • Sistemes de gestió administrativa
 • Seguretat i medi ambient
  Equips i carburants
 • Carburants
 • Tecnologia aplicada a la logística dels carburants
  Exercici avaluable / mini cas
  Sessió seguiment projecte
  Visita
  Taula rodona

Mòdul:
Qualitat, medi ambient i seguretat aplicades a la logística
ECTS:
10
Durada:
96 h.
Contingut:

  Agents de la cadena logística
 • Armadors
 • Traders
 • Brokers
 • Consignataris
 • Transitaris
 • Agents de duanes
 • Expedidor
 • Carregador
 • Noliejador (Fletador)
 • Transportista
 • Entitats financeres
 • Comissaris/ Inspectors
 • Pràctics/ Amarradors
  Qualitat
 • Concepte de servei
 • Organització
 • Sistemes de Gestió
 • Model d’Excel·lència empresarial (ampliació)
 • Processos
 • JIT
 • Temps de circulació
 • Stock
 • Existències
 • Costs de la "no qualitat"
  Medi ambient
 • Sostenibilitat de models logístics
 • Anàlisis de perfil ambiental de cadenes de subministrament o de distribució
 • Emissions contaminants de sistemes de transport
 • Responsabilitat social empresarial (RSE)
 • Emissions contaminants
 • OGAU (Oficina de Gestió Administrativa Unificada)
 • ACA (Agencia Catalana d’Aigües)
 • ARC (Agencia de Residus de Catalunya)
  Seguretat i protecció
 • Carretera
 • Marítima
  Exercici avaluable/ mini cas
  Sessió seguiment projecte
  Visita
  Taula rodona

Mòdul:
Legislació comerç internacional i distribució
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

  Legislació
 • Marc legal
 • Duanes
 • Règims duaners
 • Ordenament Jurídic Comunitari
 • IVA/ II.EE.
 • Responsabilitats
 • Conseller de Seguretat en el transport
 • Equips
  Centres d’activitat. Moviments de mercaderies
 • Aeroports
 • Ports
 • Llei de Ports 48 / 2003 i la seva reforma.
 • Dret marítim Internacional
 • Desenvolupament físic de las àrees portuàries
 • Ports secs
 • ZAL
 • Zones de classificació
 • Terminals
 • Parcs logístics
 • Fires professionals
  Distribució
 • Centres de distribució
 • Localització de la distribució
 • Hipermercats
 • Majorista
 • Minorista
  Comerç internacional
 • Estratègies de creixement
 • Estratègies de deslocalització
 • Fórmules d’accés als mercats
 • Joint-venture
 • Acords entre societats. Fusions entre empreses
 • Repartiment de mercats
 • Divises i finançament
 • Logística a la xarxa
  Mobilitat
 • Mobilitat sostenible
 • Planificació urbanística
 • Models tarifaris
 • Legislació estatal de la mobilitat
  Empreses d’inspecció i control
 • Inspeccions de càrregues
 • Funcions
 • Contractació
 • Certificats
 • Companyies d’Inspecció
 • Control de qualitat i quantitat
  Exercici avaluable/ mini cas
  Sessió seguiment projecte
  Visita
  Taula rodona
  Examen final + Presentació i defensa TFM

Mòdul:
Pràctiques Formatives
ECTS:
4
Contingut:

Pràctiques Formatives

Mòdul:
Projecte de fi de curs
ECTS:
6
Contingut:

Projecte de fi de curs