Màster en Cuidatges Experts al Nen i l'Adolescent

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
MCENAS-M1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Diplomats i Graduats d'Infermeria que hagin superat prèviament el Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut i el Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat
Objectius:
Adquirir les eines necessàries per a proporcionar cuidatges d'infermeria especialitzats, durant la infantesa fins l'adolescència.
Itinerari formatiu:

Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut  - preu 2.150 €


Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat - preu 1.900 €


Treball final de màster - 600 €


Preu total del màster 2.150€ + 1.900€ + 600€ = 4.650€

Sortides professionals:

Plantes d'hospitalització pediàtrica
Unitat neonatal
Unitat de Cures Intensives Pediàtriques
Urgències pediàtriques
Atenció primària
Escoles
Activitat Lleure i infantil
Organitzacions de cooperacions nacionals i internacionals
Pediatria Social
Exercici de la infermeria en escoles públiques, concertades i privades.
Gabinets d’Educació per a la Salut (EpS).
Assessorament a centres educatius sobre EpS.
Àrees socioeducatives d’ajuntaments i corporacions provincials

Dates:
del 30/11/2019 al 30/04/2020
Horari:
pendent de confirmació.
Calendari del curs:
Ubicació:
Facultat d'Infermeria Universitat Rovira i Virgili campus Catalunya Tarragona
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
70 ECTS
Preu:
4650 €
Direcció:
Leticia Bazo Hernández
Coordinació acadèmica:
María Jiménez Herrera
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:
Acreditació en SVIP por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediàtrica i Neonatal (GERCPPN) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Per obtenir el títol de Màster en Cuidatges Experts al Nen i l'Adolescent s'ha de cursar el Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut i el Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat. Un cop superats tots dos programes, matricular-se al treball fi de màster convalidant els crèdits corresponents..

Temari del curs