Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Globalització: l'escenari mundial i les relacions desiguals
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud
 2. Processos de descolonització i neocolonialisme
 3. Visió de les diferents teories i estratègies de desenvolupament
 4. Paper del comerç internacional en el desenvolupament
Mòdul:
Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
 1. Organismes multilaterals: Acords internacionals (BM, FMI) i política de cooperació a Europa

   

 2.  

  Cooperació bilateral: polítiques estatals i cooperació descentralitzada

 3.  

  Polítiques multilaterals Sud-Sud i projectes d'integració regional al Sud

 4.  

  L'articulació del principi de cooperació al Sistema de Nacions Unides
Mòdul:
Cultures, gènere i migracions
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Cultura i Desenvolupament 

 2.  L'impuls del Co-desenvolupament 

 3.  Genere i desenvolupament

 4.  Persones refugiades i desplaçaments forçats

 5.  Resolució de conflictes i mediació 

   

Mòdul:
L'acció humanitària: ajuts i emergència
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció a l'acció humanitària

 2.  

  Logística d'emergència: principals problemes i sectors 

 3.  

  Introducció al dret internacional humanitari

 4.  

  Itinerari i experiència laboral en l’acció humanitària

 5.  

  Treball de camp. La construcció d'un camp recepció de refugiats

Mòdul:
Projectes de desenvolupament: el cicle del projecte, identificació, monitoratge i avaluació
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Identificació projectes

 2. Cicle projecte. Marc lògic

 3. Elaboració de projectes

 4. Monitoratge i avaluació

Mòdul:
Desenvolupament sostenible: eixos clau, objectius i metes
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
 1. Crisi ecològica i desenvolupament sostenible: una introducció general

 2.  

  Tecnologies apropiades per al desenvolupament humà

 3.  

  Sobirania alimentària. Conceptes clau

 4.  

  Medi ambient i drets humans

 5.  

  Sortida de Camp (Hort de la Sínia) - Per una societat del bé comú (El desplegament d’un pla de medi ambient. El cas de la URV)

Mòdul:
La societat de bé comú i l'acció transformadora
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Metodologies participatives per la transformació social

 2. La responsabilitat social de les empreses transnacionals i les administracions públiques

 3. Fundraising

 4. Economia i transformació social

 5. Administració i gestió d’entitats no lucratives

Mòdul:
Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Relacions Internacionals

 2.  

  Política nacional i economia pública

 3.  

  Recursos, comerç i medi ambient

 4.  

  Conclusions i anàlisi final

Mòdul:
La transformació social en el món digital
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. La transformació social en el món digital

 2.  

  Noves tecnologies i mitjans col·laboratius: eines per a la transformació social

 3.  

  Activisme social i col·laboratiu online

 4. Màrqueting social i posicionament Internet orientats al canvi social

 5. Estratègia Social Media per a la transformació

Mòdul:
Treball fi de màster / Pràctiques curriculars
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:

Les pràctiques es desenvolupen sempre en entitats vinculades a la temàtica del curs i són de diferent naturalesa: comunicació social, medi ambient, administració pública, suport en elaboració de projectes, etc.
El pes sobre la nota final és la mateixa que té el TFM atès que, des del punt de vista de l’avaluació es consideren excloents.
En el cas que l’estudiant vulgui fer les dues coses se li tindrà en compte la nota major obtinguda.

Inscripció