Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1: GLOBALITZACIÓ: L'ESCENARI MUNDIAL I LES RELACIONS DESIGUALS
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

1.1 Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud

1.2 Processos de descolonització i neocolonialisme

1.3 Visió de les diferents teories i estratègies de desenvolupament

1.4 Paper del comerç internacional en el desenvolupament

Mòdul:
M2: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I DRETS HUMANS: POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
<

2.1 Organismes multilaterals: Acords internacionals (BM, FMI) i política de cooperació a Europa

2.2 Cooperació bilateral: polítiques estatals i cooperació descentralitzada

2.3 Polítiques multilaterals Sud-Sud i projectes d'integració regional al Sud

2.4 L'articulació del principi de cooperació al Sistema de Nacions Unides

Mòdul:
M3: CULTURES, GÈNERE I MIGRACIONS
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

3.1 Cultura i desenvolupament

3.2 L'impuls del co-desenvolupament

3.3 Gènere i desenvolupament

3.4 Persones refugiades i desplaçaments forçats

3.5 Resolució de conflictes i mediació

Mòdul:
M4: L'ACCIÓ HUMANITÀRIA: AJUT I EMERGÈNCIA
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

4.1 Introducció a l'acció humanitària..

4.2 Lodística d'emergència: principals problemes i sectors..

4.3 Introducció al dret internacional humanitari

4.4 Itinerari i experiència laboral en l’acció humanitària

4.5 Treball de Camp. La construcció d'un camps de persones refugiades.

Mòdul:
M5: PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT: EL CICLE DEL PROJECTE, IDENTIFICACIÓ, MONITOREIG I AVALUACIÓ
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

5.1 Identificació de projectes.

5.2 El cicle del projecte. El marc lògic.

5.3 Elaboració de projectes.

5.4 Monitoreig i avaluació

Mòdul:
M6: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: EIXOS CLAUS, OBJECTIUS I METES
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

6.1 Desenvolupament sostenible: notes introductòries, els ODS.

6.2 Tecnologies apropiades per al desenvolupament humà

6.3. Sobirania alimentària. Conceptes clau

6.4 Medi ambient i drets humans I

6.5 Medi ambient i drets humans II

6.6 El desplegament d’un pla de medi ambient. El cas de la URV

Mòdul:
M7: LA SOCIETAT DEL BÉ COMÚ I L'ACCIÓ TRANSFORMADORA
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

7.1 Metodologies per la transformació social

7.2 Buscant la responsabilitat social

7.3 El fundraising què és i cap a on va

7.4 Economia i transformació social.

7.5 Administració i gestió d’entitats no lucratives

7.6 Sortida de Camp (Hort de la Sínia) - Per una societat del bé comú

Mòdul:
M8: GEOPOLÍTICA I RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS (SIMULADOR GEOPOLÍTIC SEMIPRESENCIAL)
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:

8.1 Relacions internacionals

8.2 Política nacional i economia pública

8.3 Recursos, comerç i medi ambient

8.4 Conclusions i anàlisi final

Mòdul:
M9: LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL EN EL MÓN DIGITAL
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

9.1 La transformació social en el món digital

9.2 Noves tecnologies i mitjans col·laboratius: eines per a la transformació social

9.3 Activisme social i col·laboratiu online

9.4 Màrqueting social i posicionament Internet orientats al canvi social

9.5 Estratègia Social Media per a la transformació

Mòdul:
TREBALL DE FI DE MÀSTER
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:

Tema:

Cal desenvolupar un tema relacionat amb el temari impartit durant el curs. L’estudiant pot escollir un dels dos itineraris de treball:

A ) Desenvolupar un plantejament conceptual/teòric basat en un territori i dades reals. Per exemple: una proposta metodològica, una anàlisi crítica, el disseny d’un projecte de cooperació.

B ) Desenvolupar una memòria crítica resultat d’una experiència pràctica. El màster facilita la realització de pràctiques en diferents institucions i entitats (ajuntaments, ONGs, fundacions, etc.). Així mateix es dóna la possibilitat a l’alumnat que proposi les seves pròpies pràctiques. Des de l’organització s’estableix el contacte oportú amb l’entitat proposada i es pacten les condicions. Les pràctiques han d’assolir un mínim de 60 hores de treball. A la memòria s’ha d’incloure un annex amb una valoració de la persona de la institució que ha monitoritzat la tasca.

Mòdul:
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social
Contingut:
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social