Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Els estudiants que, havent cursat i superat el postgrau en Cooperació Internacional en qualsevol de les edicions anteriors, vulguin assolir el títol de màster, hauran de cursar i superar 60 crèdits que hauran de ser valorats, proposats i consensuats a criteri del coordinador del màster depenent de cada cas. 

Codi:
MCODECS-M2-2019-2
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:

Persones que es qüestionen el funcionament estratègic del nostre planeta i que s'interessen pels problemes de desigualtat mundial, així com pels plantejaments relacionats amb la responsabilitat, la innovació i la justícia social i ambiental. Aquest curs és imprescindible per a les persones que vulguin actuar en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la innovació social.

Objectius:

Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social.

Itinerari formatiu:

DIPLOMA DE POSTGRAU EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT


Comprèn els continguts del mòdul 1 al 5 del Màster, més un treball de fi de postgrau.Aquest programa està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com a cursos de
formació contínua, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:- L'acció Humanitària: Ajut i Emergència- Geopolítica i Relacions Econòmiques Internacionals (simulador geopolític semipresencial)- La Transformació Social en el Món Digital

Sortides professionals:

Superar aquest màster et capacita per a treballar com a:  • Tècnics en cooperació en administracions diverses (universitats, ajuntaments, consells comarcals)

  • Tècnics en ONG i altres institucions

  • Consultors

  • Periodisme especialitzat

  • Avaluadors de projectes

  • Organització d’esdeveniments relacionats amb la cooperació i el desenvolupament Emprenedoria social

  • Departaments i/o projectes de Responsabilitat Social Corporativa

Dates:
del 18/10/2019 al 31/10/2020
Horari:
Les classes presencials es concentraran durant la primera meitat del curs i seran els divendres de 17 a 21 h i els dissabtes de 10 a 14 h. L'última classe presencial prevista serài el 18/04/2020. A partir d¿aquesta última data el curs passarà al format únicament virtual. Tanmateix, el treball online pel que fa a determinades activitats transcorrerà paral·lelament al llarg de tot el curs.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
60 ECTS
Preu:
3000 €
Direcció:
Antoni Pigrau Sole
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Virginia Miravé Leroudier
Santiago J. Castellà Surribas
Josep Sánchez Cervelló
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Susana Borràs Pentinat
Cristina Xalma Mellado
Ana Ara Sorribas
Jordi Moreras Palenzuela
Javier Coca Sánchez
Rafael Crespo Ubero
Miriam Berengué Roset
Irene Borràs Garrido
Irene Schiess Bistue
Miquel Carrillo Ponce
Marina Vidal Sardà
María Offenhenden
Mònica Vega Boví
Laia Fargas Fursa
Laura Solé Martín
Anna Inglés Torres
Pedro Jesús González Viguera
Carla Lièbana Alonso
Clara Asín Ferrer
Especificació durada:
600 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Inscripció