Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
MCODECS-M1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Introducció:

Tot trencant l'esquema predominant de transmetre coneixements mitjançant classes magistrals, en aquest curs es valoren els coneixements i capacitats de l'alumnat i es guien i estimulen els processos de reflexió i debat crítics per tal que es generin coneixements col•lectius compartits. S’aposta per crear processos d'apropiació de la formació, autoestima i autorreflexió, generar una cultura d'intercanvi de coneixements que respecti les diferències culturals, formatives i d'experiència, per fomentar la creativitat, elaborant i no copiant.

Adreçat a:

Persones que es qüestionen el funcionament estratègic del nostre planeta i que s'interessen pels problemes de desigualtat mundial, així com pels plantejaments relacionats amb la responsabilitat, la innovació i la justícia social i ambiental. Aquest curs és imprescindible per a les persones que vulguin actuar en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la innovació social.

Objectius:

Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l¿avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social.

Itinerari formatiu:

Aquest màster està disenyat per a ser cursat de forma modular.


Cursant els primers mòduls obtindreu un Diploma de Postgrau:


Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament


Cursant alguns dels seus mòduls com a cursos de formació contínua, obtindreu en superar-los, un certificat d'aprofitament: 


L'acció humanitària: ajut i emergència


Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític) 


La transformació social en el món digital

Sortides professionals:

Els alumnes que es formen en aquest postgrau disposen
de diferents alternatives d’ocupació:
- Tècnics en cooperació en administracions diverses
(universitats, ajuntaments, consells comarcals,...)
- Tècnics en ONG i altres institucions
- Consultors
- Logística en accions d’emergència humanitària
- Periodisme especialitzat
- Avaluadors de projectes
- Organització d’esdeveniments relacionats amb la
cooperació i el desenvolupament
- Emprenedoria social
- Departaments i/o projectes de Responsabilitat Social
Corporativa

Dates:
del 26/10/2018 al 30/10/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
60 ECTS
Preu:
3000 €
Direcció:
Antoni Pigrau Sole
Coordinació acadèmica:
Virginia Miravé Leroudier
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Susana Borràs Pentinat
Jordi Moreras Palenzuela
Docents:
Virginia Miravé Leroudier
Santiago J. Castellà Surribas
Josep Sánchez Cervelló
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Susana Borràs Pentinat
Cristina Xalma Mellado
Ana Ara Sorribas
Jordi Moreras Palenzuela
Javier Coca Sánchez
Rafael Crespo Ubero
Miriam Berengué Roset
Irene Borràs Garrido
Irene Schiess Bistue
Miquel Carrillo Ponce
Marina Vidal Sardà
María Offenhenden
Especificació durada:
600 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.
Entitats col·laboradores:

SETEM, Médicos Sin Fronteras, Causes, ESF, Centre d’Estudis Africans i Interculturals

Temari del curs