Manipulació d'Animals d'Experimentació

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CMAES-A4-2018-11
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Titulats/des universitaris/àries en biologia, medicina, veterinària, farmàcia, psicologia o qualsevol altra titulació universitària superior en la qual s'incloguin ensenyaments específics de zoologia, anatomia i fisiologia animals
Objectius:
Capacitar l'alumne per tal de que pugui desenvolupar la seva tasca investigadora en experimentació animal
Dates:
del 01/02/2018 al 30/03/2018
Horari:
El curs s'impartirà en format semipresencial. Els continguts teòrics es donaran on-line a través de l'espai Moodle. Les sessions pràctiques es realitzaran durant la setmana del 5 al 9 de febrer de 2018.
L'horari per aquesta setmana presencial sera de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 17.00h. i el divendres de 09.00 a 14.00 h.
Ubicació:
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Universitat Rovira i Virigli
Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
80 h
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
Maria Teresa Colomina Fosch
Docents:
Maria Teresa Colomina Fosch
Montserrat Bellés Mateu
Victoria Linares Vidal
Lluís Sanz Loriente
Antonio De La Torre López
Amparo Aguilar Làzaro
Fàtima Sabench Pereferrer
Jordi Blanco
Fiona Peris Sampedro
Pia Isabel Basaure García
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a:https://www.fundae.es/pages/default.aspx.

Segons el DECRETO 214/1997 DEL 30 DE JULIO punt 18.3, per a poder estar en condicions de demanar l'acreditació a la Generalitat com a investigador usuari d'animals d'experimentació (Categoria C) un cop superat el curs el personal investigador debe disponer de una licenciatura en biología, medicina, veterinaria, farmacia, psicología o cualquier otra titulación universitaria superior en la que se incluyan enseñanzas específicas en zoología, anatomía y fisiología animales.

Temari del curs