Logística integral

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Logística
ECTS:
10
Durada:
96 h.
Contingut:

96 HORES PRESENCIALS

  INTRODUCCIÓ
  Introducció a l'economia
 • Microeconomia
 • Macroeconomia
 • Concepte d'empresa i activitat empresarial
 • Gestió econòmica de l'empresa
 • Producció
  • Planificació, control i programació de la producció
  • (a) LEAN PRODUCTION
  • Disseny del producte i del procés
  • Capacitat
  • Departament de compres
  • Selecció de proveïdors
  • Llistes de materials i aprovisionament
  • Localització. Models per a l'anàlisi de localització per a l'activitat industrial
 • Comptabilitat. gestió pressupostària
 • Definició de logística
  Evolució
  Objectius
  Previsió / anàlisi de l'oferta i la demanda
  Estratègia empresarial
 • Pla estratègic d'empresa
  • KPI`s
 • Gestió de projectes d'inversió


GESTIÓ DE LA LOGÍSTICA
 • Compres
  • Anàlisi make or buy de les activitats logístiques
 • Distribució
 • Direcció d'Operacions
 • Direcció logística. Supply Chain Management
  • Objectius de la cadena de subministraments
  • Exercici S.C.M
  • Logística d'aprovisionament
  • Logística de la producció
  • Logística de l'emmagatzematge
  • Logística de transport
  Costos logístics
 • Directes i indirectes
 • Fixos i variables
 • Totals i unitaris
 • Costos ocults
 • Costos:
  • De manipulació
  • De transport
  • D'emmagatzematge
  • (A) Gestió de l'estoc
  • D'administració logística
  • De tramitació administrativa
  • De perfeccionament
  • De demanat
  • Costos estàndards


LOGÍSTICA INTEGRAL
 • Situació actual
 • Evolució
 • Comerç
  • Interior
  • Exterior
  • ISO 28.000
 • Àrees logístiques.
 • Operadors logístics: cadena de valor afegit


LOGÍSTICA. AMPLIACIÓ
 • Organització interna de l'àrea de logística
 • La logística en funció dels matèries o productes
 • Guies d'operadors i serveis logístics
 • Simuladors de la cadena logística integral

Inscripció