Logística i mitjans de transport

Fitxa Tècnica

Codi:
CLMITREN-I1-2018-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Titulats universitaris en l'àrea de l'Enginyeria Química i enginyeries en general. Titulats universitaris en Ciències Químiques i ciències en general. Llicenciats o Graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Dret i en Ciències Empresarials. En general, titulats universitaris amb experiència i/o interès en l'àmbit de la Logística. Professionals amb funcions directives de gestió i amb potencial directiu; responsables de departament i tècnics de les àrees de logística d'empreses industrials i de serveis; professionals d'operadors logístics i empreses transportistes.
Objectius:
Aconseguir que el participant assoleixi un nivell de coneixement-competència que li permeti accedir a la Direcció d'Operacions Logístiques en una empresa orientada a la producció o als serveis.
Dates:
del 18/01/2018 al 15/03/2018
Horari:
Dilluns, dimecres i dijous de 17 a 21 h.
Ubicació:
ETSEQ Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
10 ECTS
Preu:
1200 €
Coordinació acadèmica:
Josep Bonet Avalos
Docents:
Francesc Castells Piqué
Laureano Jiménez Esteller
Daniel Montané Calaf
Josep Enric Mañé Lorán
Roberto García Casado
Christophe Bengoa
Karin Suzanne Hekkert
Josep Maria Chillida Rabadà
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció