Lideratge: maximitzant el teu potencial com a líder organitzacional i d'equips

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
LIDERAZGO
ECTS:
20
Durada:
156 h.
Contingut:

LIDERATGE (156 h, 20 ECTS)

 • Lideratge Basat en Fortaleses (24 h, 4 ECTS)
  • Introducció al lideratge.
  • Models de lideratge transformacional.
  • Més enllà dels models de competències.
  • Fonaments del lideratge basat en fortaleses.
  • Revisió dels comportaments de lideratge.
  • Coaching personal.
  • Plans de desenvolupament de la capacitat de lideratge.

 • Les Demandes del Lideratge Transformacional (28 h, 3 ECTS)
  • El Model EFQM d’Excel·lència i el Sistema de gestió de l’organització.
  • Idees rectores: visió, missió i valors. Actuar com models de referència.
  • Com comuniquen els líders.
  • Lideratge i integritat.
  • Gestió dels grups d’interès externs. Responsabilitat Social Corporativa.
  • Crear una cultura de participació, apoderament, millora i rendició de comptes.
  • Crear una cultura de reconeixement i celebració.
  • Fomentar una cultura que dóna suport a la generació de noves idees i noves maneres de pensar per estimular la innovació i el desenvolupament organitzacional.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats i la diversitat.

 • El Rol del Mànager (12 h, 1 ECTS)
  • Com mesurar el grau de compromís dels col·laboradors.
  • Què saben i fan els grans mànagers.
  • Les quatre claus.
  • L’art d’entrevistar per detectar els talents personals.
  • El procés de gestió del rendiment.

 • Lideratge i Gestió del Canvi (12 h, 1 ECTS)
  • Lideratge i gestió del canvi en el Model EFQM d’excel·lència.
  • La resposta dels essers humans al canvi.
  • Metodologies de gestió del canvi.
  • Liderar a través de diferents cultures.

 • Lideratge i Estratègia (24 h, 3 ECTS)
  • Lideratge i estratègia en el Model EFQM d’exce l·l ència.
  • Metodologies de gestió estratègica.
   • Hoshin Kanri.
   • Balanced Scorecard.

 • Disseny i Comportament Organitzacional (16 h, 2 ECTS)
  • Què és una organització i reptes principals.
  • Com funciona l’organització per a generar efectivitat.
  • Els quatre reptes del disseny organitzacional.
  • Les principals configuracions organitzacionals.
  • Disseny de la cultura organitzacional.
  • Disseny de la tecnologia i les competències.
  • Disseny de la estratègia per a augmentar la competitivitat.

 • Lideratge i Efectivitat Organitzacional (40 h, 6 ECTS)
  • Satisfacció del client. Factors a tenir en compte en la definició del negoci.
   • La Veu del Client. Entendre les necessitats dels clients.
   • Expectatives del client. Com l’organització les pot satisfer.
  • Definició de processos. Entendre tots els processos del negoci.
   • Esquematització dels processos empresarials, entrades i sortides.
   • Avaluació del risc. Avaluar el risc potencial del negoci i crear contramesures per mitigar-lo.
  • Mesura dels resultats i indicadors de rendiment. Entendre el comportament del negoci en base a aquestes mesures.
   • Definició dels KPI (Key Performance Indicators). Identificar els indicadors més rellevants dels processos empresarials.
   • Productivitat i eficiència:
    • Eines de la qualitat, com aplicar-les en la gestió del dia a dia.
    • Procés de resolució de problemes (matriu causa efecte i correlació).
    • Mesura dels processos empresarials, l’enfocament del Control Estadístic de Processos (SPC).
   • «Passejant» a través dels processos de negoci analitzant modes de fallida potencials.
  • La Teoria de les Restriccions.
   • Anàlisi del cas La meta (Goldratt)
  • Gestió del canvi. Com fer-lo realitat i sostenible.
   • Dins del procés empresarial. Aplicació del Lean a processos no productius.
   • Com aconseguir que l’equip es faci seu el canvi.