Les altes capacitats a l'escola. Trencant mites

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
PROGRAMA: ALTES CAPACITATS A L'ESCOLA. TRENCANT MITES
Durada:
30 h.
Contingut:
(20 hores Presencials + 10 hores No Presencials)

Introducció

a) Estereotips i prejudicis (estereotips socials, familiars i professionals).
b) Definició de nen superdotat. Primera aproximació.
c) Característiques sobre els alumnes amb altes capacitats.
 • Tipologia d'alumnes amb altes capacitats: superdotats, talentosos, precocitat.
 • Factors de risc. Perquè és necessària la intervenció especial en aquests alumnes.


Conceptes psicològics

a) Intel·ligència i superdotació. Models d'intel·ligència humana.
 • Model de Sternberg.
 • Model de Renzulli.
 • Model de Gardner. Bibliografia caps. 1-2.


Avaluació

a) Demanda dels pares-demanda dels mestres.
 • Introducció. Aproximació teòrica i tècnica als conceptes d'orientació i intervenció familiar. Les famílies amb fills i filles d'altes capacitats.
 • Demanda de la família.
 • El nen/a amb altes capacitats en l'àmbit familiar.

b) Elements per a fer identificacions a l'aula.
c) Diagnòstic: intel·ligència, aptituds, personalitat i creativitat.
 • Prejudicis i estereotips de la família enfront dels prejudicis i estereotips del nen enfront de la seva ¿diferència¿.
 • Valoració del nen en els seus entorns pròxims (família, escola, grup d'amics, etc.). Orientació adaptada als recursos interns i externs o ambientals.

d) Orientació psicològica i psicopedagògica.
 • Avaluació global de recursos i dificultats.
 • Valoració pronostica.


Orientació

a) Orientació a la família.
b) Orientació al propi nen.
 • Inclusió del nen en el procés d'identificació i orientació.

c) Rol de l'orientador escolar.
d) Rol del tutor del nen.
e) Rol de l'administració de l'escola.Bibliografia caps. 3-4

Intervenció psicoeducativa

a) Intervencions específiques en les altes capacitats.
b) Marc legal educatiu.
c) Models, tècniques i programes.
 • Acceleració i flexibilització.
 • Agrupament.
 • Enriquiment del currículum.
 • Models.
  1. Enriquiment cognitiu i creatiu.
  2. Projecte CAS.
  3. Projecte d'intel·ligència de Harvard (PIH).
 • Enriquiment. Desenvolupar intel·ligència i creativitat.
  1. Model d'enriquiment escolar S.E.M., de Renzulli-Reis.
 • Enriquiment psicosocial i motivació.
  1. Model explicatiu de Keller de motivació i aprenentatge.
  2. Exercicis i activitats per potenciar el desenvolupament personal dels ben dotats.


Protocol d'intervenció escolar en la superdotació

a) Enriquiment dels continguts del currículum.
 • Ampliacions curriculars.
 • Adaptacions curriculars.
b) Enriquiment del context d'aprenentatge.
 • Canvis en la programació de continguts.
 • Canvis metodològics.
 • Avaluació dels processos intel·lectuals.
 • Canvis en l'estructura i temporalitat de les classes.

c) Desenvolupament del programa de motivació escolar.
d) Programa per al desenvolupament de la creativitat a l'aula.
 • Currículum.
 • Estratègies del professor.
 • Capacitats que ha de desenvolupar l'alumne.


Recursos: Famílies, associacions, activitats extraescolars, Llibres/jocs...

Experiències pràctiques d'intervenció en les escoles. Bibliografia

Inscripció