La pràctica comunicativa en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
La pràctica comunicativa en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:
Durada en ECTS 9 (equivalent a 90 hores lectives)

  • Programación de UD (professor/a: Sandra Iglesia)
  • La pragmática en la enseñanza de ELE (professor/a: Esther Forgas)
  • Análisis de materiales de ELE (professor/a: Alicia Madrona)

Inscripció