La gestión de los servicios públicos locales: entre externalización e interiorización

  • Curso cerrado
  • Curso presencial

Ficha Técnica

Temario del Curso

Módulo:
La gestió dels serveis públics locals: entre externalització i interiorització
Duración:
5 h.
Contenido:

Programa

9.30 h.- Inauguració
Il·lm. Sr. Miquel Buch i Moya, president, ACM i Consell de Governs Locals de Catalunya
Excm. Sr. Joan Reñé i Huguet, alcalde de Fondarella i president de la Diputació de Lleida

10.00 h.- Lliçó inaugural
Una aproximació conceptual: Del servei al servei públic i al servei d’interès general. Les formes de gestió i la mal anomenada “remunicipalització”
Dr. Fernando García Rubio, lletrat, Ajuntament de Madrid i professor titular de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos

10.30 h.- Ponència I
Una aproximació contractual (I): Finalització i resolució del contractes de serveis i de servei públic
Dr. José Antonio Moreno Molina, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Castilla-La Mancha

11.00  h.- Pausa-cafè

11.30 h.- Ponència II
Una aproximació contractual (II): La gestió del personal en el servei públic i la subrogació
Dr. Miquel Sánchez Morón, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Alcalà de Henares

12.00 h.- Ponència III
Una aproximació material (I): La gestió de l’aigua i dels residus
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL
Una aproximació material (II): L’aprofitament de l’aigua pel regadiu
Sr. Carles Gabernet i Foix, cap, Gerència de Promoció de Regadius i Concentració Parcel·lària


13.00 h.- Taula rodona 
Una aproximació prestacional: Entre gestió directa  i gestió indirecta
Sr. Miquel Sacrest i Llosas, director general, Aigües del Segarra-Garrigues S.A.
Sr. Xavier García del Río, director gerent, Corp CLD
Sr. Jesús Maria Gutiérrez Bustillo, secretari general, Ajuntament de Lleida i professor associat de dret administratiu, UdL
Moderació: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

14.30 h.- Cloenda 

The HTML editing tool Word to HTML converter editing content free online.