La gestió dels serveis públics locals: entre externalització i interiorització

Fitxa Tècnica

Codi:
CGSEPEXDA-A2-2017-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Càrrecs electes, secretaris, interventors i tresorers, tècnics i personal al servei dels ens locals.
Objectius:
Aprofundir en el coneixement de la gestió dels serveis públics locals
Dates:
del 18/05/2017 al 18/05/2017
Horari:
De 9.30 a 14.30 h.
Ubicació:
Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida.
Impartició:
presencial
Durada:
5 h
Preu:
0 €
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Contacte:

Temari del curs