La Diputació de Tarragona al dia

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
La Diputació de Tarragona al dia
Durada:
60 h.
Contingut:

1a. sessió.- Contractació administrativa

divendres, 5 d’abril de 2019

 

9.00-10.30 h. Inauguració.- La Llei de Contractes del Sector Públic: un any després

Dr. Miguel Ángel Bernal Blay, director general de contractació, patrimoni i organització, Diputación General de Aragón i professor titular de dret administratiu, Universitat de Saragossa

 

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller.- El recurs especial contractual

Neus Colet i Arean, presidenta, Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

 

12.30-14.00 h. Taller.- L’expedient contractual

Sr. Jesús Colás Tenas, secretari general, Diputació de Saragossa

 

 

2a. sessió.- Procediment sancionador

divendres, 3 de maig de 2019

 

9.00-10.30 h. El procediment sancionador local segons la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic

Dr. Tomás Cano Campos, catedràtic de dret administratiu, Universitat Complutense de Madrid

 

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller.- L’expedient sancionador

Sr. Miguel Ángel García Gómez, secretari general, Ajuntament de Viladecans

 

 

 

 

3a. sessió.- Gestió de serveis

divendres, 30 de maig de 2019

 

9.00-10.30 h. El contracte de concessió de serveis

Dr. Fernando García Rubio, tècnic d’administració general, Ajuntament de Madrid i professor titular de dret administratiu, URJC

 

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller. L’expedient de gestió d’un servei públic

(a determinar)

 

4a. sessió.- Patrimoni

divendres, 28 de juny de 2019

 

9.00-10.30 h. El règim jurídic del patrimoni local

Dr. Juan Manuel Alegre Ávila, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Cantàbria

 

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller. L’inventari local

Dra. Àngels Orriols i Sallés, lletrada consistorial, Ajuntament de Barcelona i professora associada de dret administratiu, UAB

 

 

5a. sessió.- Protecció de dades

divendres, 27 de setembre de 2019

 

9.00-10.30 h. El nou marc normatiu: el Reglament de Protecció de Dades de la Unió Europea i el nova Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals

Dra. Estrella Gutiérrez David, professora agregada de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos

 

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller. El delegat de protecció de dades

Sra. Joana Marí i Cardona, responsable d’avaluació i estudis tecnològics, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

 

 

 

 

6a. sessió.- Administració electrònica

divendres, 18 d’octubre de 2019

 

9.00-10.30 h. L’administració digital a l’administració local

Sr. Víctor Almonacid Lamelas, secretari general tècnic, Ajuntament de San Cristóbl de La Laguna (Tenerife)

 

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller. L’expedient administratiu en suport electrònic

Sr. Roger Cots i Valverde , secretari general, Ajuntament de Gavà

 

 

7a. sessió.- Subvencions

divendres, 29 de novembre de 2019

 

9.00-10.30 h. El règim de les subvencions locals

Dr. Javier García Luengo, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Oviedo

 

10.30-11.00 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller. L’expedient subvencional

Sr. Maribel Balbàs i Garrido, directora de serveis de cooperació local, Diputació de Barcelona

 

8a. sessió.- Transparència i bona administració

divendres, 20 de desembre de 2019

 

9.00-10.30 h. La transparència i l’accés a la informació als ens locals

Dr. Josep Mir i Bagó, membre, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) i professor titular de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra

 

11.00-11.30 h.  Pausa

 

11.00-12.30 h. Taller. La transparència i l’expedient administratiu

Sr. Carmen Alonso Higuera, secretària general, Ajuntament de Cornellà de Llobregat

 

12.30-14.00 h. Cloenda.- Bon govern i bona administració als ens locals

Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Corunya