La Diputació de Tarragona al dia

Fitxa Tècnica

Codi:
FDIPDEA-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Comandaments i tècnics de la Diputació de Tarragona
Objectius:
Actualitzar i millorar coneixements, tant continguts teòrics especialitzats amb experiències pràctiques, a fi d'aportar les millors pràctiques, tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública i a la qualitat del serveis que ofereix a la ciutadania la Diputació de Tarragona
Dates:
del 05/04/2019 al 20/12/2019
Horari:
.
Ubicació:
Diputació de Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
60 h
Preu:
0 €
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Angels Orriols Salles
Neus Colet Arean
Juan Manuel Alegre Avila
Contacte:

Temari del curs