L'ensenyament-aprenentatge d'ELE en contextos específics

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS. A escollir 3 de les 4 assignatures següents:
- L'espanyol amb finalitats acadèmiques (Jose Antonio Moreno. 19/10/2020 al 15/11/2020)
- L'espanyol amb finalitats professionals (Alicia Madrona. 16/11/2020 al 13/12/2020)
- L'espanyol com llengua d'herència (Diego Pascual. 14/12/2020 al 17/01/2021)
- Les classes d'ELE a nens i adolescents (Isabel Gibert. 18/01/2021 al 14/02/2021)

Adreçat a:
  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com fos.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.
Codi:
CEACEL-I1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Reflexionar i conèixer la metodologia i els instruments per a l'ensenyament de l'espanyol en contextos acadèmics i professionals. Reflexionar i conèixer la metodologia i els instruments per a l'ensenyament de l'espanyol a parlants d'espanyol com a llengua d'herència, a nens i a adolescents.
Docents:
Alicia Madrona Cao
José Antonio Moreno Villanueva
M. Isabel Gibert Escofet
Diego Pascual Cabo
Jose Luis De La Rosa Prada
Durada:
9 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 19/10/2020 al 14/02/2021
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Preu:
630 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
IMPORTANT: S'han d'escollir 3 de les 4 assignatures del curs

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 9. (equivalent a 90 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció