Introducció a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Introducció a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Durada en ECTS 6 (equivalent a 60 hores lectives)

  • Adquisición de L2 (professor/a: Rosa Mateu)
  • Metodología de la enseñanza de ELE (professor/a: Alicia Madrona)
  • MCER (professor/a: Jose A. Moreno)