Introducció a l'Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
INTRODUCCIÓ A L'EDUCACIÓ SISTÈMICA
ECTS:
8
Durada:
75 h.
Contingut:

 1. INTRODUCCIÓ AL NOU PARADIGMA SISTÈMIC MULTIDIMENSIONAL

  Tema 1: Estructures i pautes en les relacions familiars.
  Tema 2: La mirada sistèmica i els Ordres.
  Dissabte 04/11/2017. Formadora: Crispina Gamo. Durada: 9 hores.

  Tema 3: Evolució de la consciència, tipus de consciències i lleialtats sistèmiques.
  Dissabte 02/12/2017. Formadora: Mercè Pena. Durada: 9 hores.

 2. ELS CAMPS EMOCIONALS I L'EDUCACIÓ

  Tema 1: Dimensions de la educació emocional sistèmica.
  Tema 2: Els vincles educatius i les seves característiques, estratègies d'intervenció, dificultats d'aprenentatge.
  Dissabte 13/01/2018. Formadora: Crispina Gamo. Durada: 9 hores.

  Tema 3: Estructures i pautes en les relacions familiars.
  Tema 4: Ordres i desordres en les relacions familiars, les relacions i els vincles.
  Tema 5: Principis d'una relació d'ajuda eficaç.
  Dissabte 17/02/2018. Formador: Joan Corbalan. Durada: 9 hores.

 3. PERFIL DE L'EDUCADOR SISTÈMIC

  Tema 1: Perfil de l'educador sistèmic.
  Tema 2: El líder sistèmic perfil i competències.
  Dissabte 17/03/2018. Formadora: Crispina Gamo. Durada: 9 hores.

  Tema 3: Aportacions de la mirada sistèmica a l'avaluació.
  Tema 4: Creació de climes saludables, resolució de conflictes i mediació escolar.
  Dissabte 21/04/2018. Formador: Joan Corbalán. Durada: 9 hores.

  Tema 5: La tutoria sistèmica.
  Tema 6: Recursos per la comunicació. Les entrevistes.
  Dissabte 19/05/2018. Formadora: Mercè Pena. Durada: 9 hores.

Inscripció