Introducció a l'Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Codi:
CIESEP-A3-2017-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

 • Diplomatura o Graduat d'Educació Social, Diplomatura o Graduat de Mestres, Llicenciatura o Graduat en Pedagogia, Llicenciatura o Graduat en Psicologia, Llicenciatura en Psicopedagogia i a altres llicenciatures i graduats.
 • Obert a persones de l'àmbit d'educatiu no formal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnic Superiors de Grau Mitjà (especialistes en Llars d'infants i altres).

Objectius:

 1. Analitzar i comprendre els referents teòrics, culturals que conformen els antecedents de la visió sistèmica.
 2. Saber fer una detecció inicial de les necessitats educatives en contextos específics per afavorir l'aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.
 3. Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com necessària anticipació de l'acció.
 4. Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinars).
 5. Utilitzar les TIC per aprendre, per comunicar-se i per col·laborar en contextos educatius

Dates:
del 04/11/2017 al 15/06/2018
Horari:
Dissabtes de 10.00 a 14.30 hores i de 16:00 a 20.30 hores

Planificació:
 • 04/11/2017
 • 02/12/2017
 • 13/01/2018
 • 17/02/2018
 • 17/03/2018
 • 21/04/2018
 • 19/05/2018

Ubicació:
Campus Catalunya. AULA: Pendent
Impartició:
presencial
Durada:
75 h
Preu:
580 €
Coordinació acadèmica:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Docents:
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Joan Corbalan Bernabé
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
IMPORTANT: Les persones que superin el curs i estiguin interessades en matricular-se en el Màster en Intervenció en Educació Sistèmica Multidimensional i/o al Diploma d'Especialització en Educació Sistèmica Multidimensional, tindran convalidats 7 ECTS corresponents al Mòdul 2 del programa.

---------------------------------------------------------------

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció