Introducció a l'Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Codi:
CIESEP-A2-2016-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
- Diplomatura o Graduat d'Educació Social, Diplomatura o Graduat de Mestres, Llicenciatura o Graduat en Pedagogia, Llicenciatura o Graduat en Psicologia, Llicenciatura en Psicopedagogia i a altres llicenciatures i graduats.

- Obert a persones de l'àmbit d'educatiu no formal (esplais, lleure) i persones amb titulació de Tècnic Superiors de Grau Mitjà (especialistes en Llars d'infants i altres)
Objectius:
1. Analitzar i comprendre els referents teòrics, culturals que conformen els antecedents de la visió sistèmica.

2. Saber fer una detecció inicial de les necessitats educatives en contextos específics per afavorir l'aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.

3. Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com necessària anticipació de l'acció.

4. Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinars)

5. Utilitzar les TIC per aprendre, per comunicar-se i per col·laborar en contextos educatius
Dates:
del 19/11/2016 al 15/06/2017
Horari:
Dissabtes de 10 a 14 hores i de 15:30 a 20:30 hores

Planificació:
  • 19-11-16
  • 17-12-16
  • 21-01-17
  • 11-02-17
  • 04-03-17
  • 01-04-17
  • 06-05-17

Ubicació:
Campus Catalunya. AULA: 504
Impartició:
presencial
Durada:
75 h (8 ECTS)
Preu:
580 €
Coordinació acadèmica:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Docents:
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Joan Corbalan Bernabé
Sílvia Palou I Vicens
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
IMPORTANT: Les persones que superin el curs i estiguin interessades en matricular-se en el Màster en Intervenció en Educació Sistèmica Multidimensional i/o al Diploma d'Especialització en Educació Sistèmica Multidimensional, tindran convalidats 7 ECTS corresponents al Mòdul 2 del programa.

---------------------------------------------------------------

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Mòdul:
INTRODUCCIÓ A L'EDUCACIÓ SISTÈMICA
ECTS:
8
Durada:
75 h.
Contingut:
ESTRUCTURA I PAUTES EN LES RELACIONS FAMILIARS

Tema 1: Introducció al nou paradigma Sistèmic Multidimensional PS. La mirada sistèmica i els Ordres.
Dissabte 19-11-16. Formadores: Cristina Gamo i Mercè Pena. Durada: 9 hores.

Tema 2: Evolució de la consciència, tipus de consciències i lleialtats sistèmiques.
Dissabte 17-12-16. Formadores: Cristina Gamo i Mercè Pena. Durada: 9 hores.

Tema 3: Els camps emocionals i l'educació, dimensions de la educació emocional sistèmica.
Dissabte 21-01-17. Formadores: Cristina Gamo i Mercè Pena. Durada: 9 hores.

ELS VINCLES EDUCATIUS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

Tema 4: Estratègies d'intervenció, dificultats d'aprenentatge.
Dissabte 11-02-17. Formadora: Silvia Palou. Durada: 9 hores.

Tema 5: Ordres i desordres en les relacions familiars, les relacions i els vincles, principis d'una relació d'ajuda eficaç.
Dissabte 04-03-17. Formador: Joan Corbalán. Durada: 9 hores.

Tema 6: Perfil de l'educador sistèmic, el líder sistèmic perfil i competències
Dissabte 01-04-17. Formadores: Cristina Gamo i Mercè Pena. Durada: 9 hores.

Tema 7: La tutoria sistèmica, recursos sistèmics.
Dissabte 06-05-17. Formadores: Cristina Gamo i Mercè Pena. Durada: 9 hores.