Innovació Educativa des de l'Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M3. EINES, EXPERIÈNCIES I PRÀCTIQUES D'APLICACIÓ EN EDUCACIÓ SISTÈMICA MULTIDIMENSIONAL
ECTS:
6,5
Durada:
65 h.
Contingut:

51 hores presencials + 14 hores no presencials
Eines i experiències d'aplicació pràctica de l'educació sistèmica a diferents etapes educatives

 1. Recursos per la Consciència Corporal: la dimensió sistèmica del cos
  • El lloc del cos a l'escola
 2. Models d'organització i gestió de centres visió sistèmica i protocols
 3. Propostes d'activitats sistèmiques en les diferents etapes educatives:
  • Educació infantil
  • Educació primària
  • Educació secundària
 4. Propostes d'activitats sistèmiques en altres escenaris: tutors sistèmics, música i art
 5. Treball per projectes en educació sistèmica i la seva didàctica
 6. Recursos sistèmics, contes, metàfores, teatre, entre altres

Inscripció