Innovació Educativa des de l'Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Codi:
CINEEP-I2-2018-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

A persones que acreditin haver fet formació en Educació Sistèmica i la vulguin completar per obtenir el títol de Diploma de Postgrau en Educació Sistèmica Multidimensional. D'aquesta manera, se'ls pot convalidar el primer any, una vegada fet aquest curs d'extensió.
Es valorarà la formació i, si es considera necessari, es farà l'entrevista personal.

Objectius:

  • Saber desenvolupar metodologies de programació curricular i de gestió de grups que incloguin la informació dels diversos contextos.
  • Saber aplicar estratègies i eines d'intervenció sistèmica i d'estudi transgeneracional en situacions educatives específiques.

Dates:
del 03/04/2018 al 29/05/2018
Horari:
Dimarts de 18 a 21 h i un divendres i dissabte al mes de 18 a 21 h i de 9 del mati a 20 de la tarda.
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i Campus Catalunya
Impartició:
presencial
Durada:
6,5 ECTS
Preu:
390 €
Direcció:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Docents:
Immaculada Reguant Espinal
Isabel Viscarro Tomàs
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Margarita Cordero Ayuso
Maria Enedina Fuertes Martínez
Sandra Gilabert Medina
Xavi Garriga Mora
Xavier Vaquero Isart
Montserrat Fusalba Moragas
Francesca Vela Carmona
Montserrat Navarro Ruiz
Eva Tarragó Revés
Sofia Romero Surís
Xavier Inglès Bo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció