Història i Ciències Culinàries

Fitxa Tècnica

Codi:
CHICCEN-I2-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals del sector que hagin cursat títols tècnics superior de formació professional en programes de formació vinculats a l'hoteleria, el turisme o les indústries alimentàries.
Objectius:
Els estudiants aprendran els orígens de la cuina i de la revolució culinària que s'està vivint actualment i també la física i química dels aliments
Dates:
del 02/10/2018 al 23/10/2018
Horari:
dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h
Ubicació:
Campus Sescelades (URV, classes teòriques) i L'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (classes pràctiques)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
3 ECTS
Preu:
285 €
Coordinació acadèmica:
Silvia De Lamo Castellví
Docents:
Olga Busto Busto
Francesc Papió Aznar
Montserrat Mestres Solé
Laura Aceña Muñoz
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció