Guió de Ficció per a Curtmetratge Cinematogràfic

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Guió de Ficció per a Curtmetratge Cinematogràfic
Durada:
120 h.
Contingut:
L'estructura narrativa (3h)
 • L'art de narrar.
 • L'estructura en tres actes.

La idea matriu (6h)
 • La recerca de la idea.
 • El conflicte i el moviment.
 • La perversió de la idea.

L'estructura cinematogràfica (24h)
 • L'argument de feina.
 • L'Escaleta bàsica.
 • La qüestió principal i el clímax.

Els Personatges (6h)
 • La documentació.
 • Les fitxes de personatges.

L'Escaleta Seqüencial (12h)
 • El desenvolupament de l'escaleta bàsica.
 • Les subtrames.

L'Escaleta de personatges i l'Escaleta Integral (9h)
 • El desenvolupament de l'escaleta Seqüencial.
 • Utilitats dramàtiques de l'escaleta de personatges: l'escaleta integral.

El tractament literari (12h)
 • L'estil.
 • La intenció de diàleg.
 • El to i el ritme.

El Guió literari (15h)
 • Format
 • Teoria de diàleg.
 • La intenció dramàtica.

La bíblia de venda (3h)
 • Elements de venda.
 • El mercat audiovisual.

Inscripció