Gramàtica i lèxic en les classes d'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Gramàtica i lèxic en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Durada en ECTS 6 (equivalent a 60 hores lectives)

  • La enseñanza de la gramática en la clase de ELE (professor/a: Maria Bargalló)
  • La enseñanza del léxico en la clase de ELE (professor/a: Antoni Nomdedéu)

Inscripció