Gestió i Organització Vitivinícola

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Disseny i planificació estratègica
ECTS:
3
Durada:
22 h.
Contingut:

1.    Context sectorial i entorn competitiu en transició

 • Economia vitivinícola
  • Els mercats agraris
  • Anàlisi del sector agrari
  • El sector vitivinícola a Catalunya i Espanya 
  • Marc institucional pel sector vitivinícola
 • Entorn de la UE
  • Model vitivinícola europeu
  • La Política Agrícola Comú (PAC) – Antecedents , Objectius i principis
  • La Agenda 2000
  • Instruments financers : el FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola)
  • La PAC i la ampliació de la UE
 • Entorn internacional
  • Mercats mundials : comerç interior i exterior
  • Mecanismes de regulació de mercats
  • Principals zones de producció : Europa , Amèrica , Oceania , Àsia i Nord Amèrica.
 • Entorn legal 
  • Legislació internacional, comunitària i estatal
  • Dret vitivinícola : la nova llei del vi
  • Fiscalitat d’empreses vitivinícoles
  • Propietat industrial: Patents, marques, Denominacions d’Origen
  • Seguretat i qualitat alimentària: certificacions

2.    Estratègia i creixement empresarial

 • L’empresa en el context del sistema econòmic
 • Anàlisis estratègic: estructura competitiva i anàlisi intern
 • Formulació de l’estratègia
 • Models organitzatius
 • Adequació organitzativa
 • Implantació de l’estratègia
 • Control i seguiment de l’estratègia
Mòdul:
Màrqueting i comercialització. Joc de Simulació
ECTS:
2
Durada:
36 h.
Contingut:

1.    Màrqueting. Claus de l’èxit i referents

 • Orientació de les empreses
 • Claus de l’èxit i errades més comuns
 • On juguem.
 • Perquè venc o no
 • Models referents. Les 15 Ps.

2.    Model de negoci

 • Referents a mida
 • Estratègies empreses vitivinícoles
 • Plans de màrqueting més adients
 • Formulació estratègica: valor – segmentació –posicionament
 • Casos pràctics


3.    Propostes de valor i pricing

 • Què presentem al mercat
 • Què valoren els consumidors
 • Què valoren els distribuïdors
 • Consells en aplicació i decisions de prez


4.    Comunicació, impulsió i distribució

 • Plans de Comunicació eficaços
 • Estructura de plans de comunicació a curt o llarg termini
 • Casos pràctics
 • Publicitat i relacions públiques
 • Imatge i branding
 • Altres models de comunicació
 • Models de distribució.

5.    Postvenda, promocions i relacions

 • Relacions amb clients
 • Fidelització
 • Promocions de vendes
 • Influència

6.    Consells útils

 • Volem fer diners o fer vi?
 • Casos de treball
 • Plans de màrqueting: grans empreses, petites empreses
 • Plans de màrqueting: nous mercats
 • Oportunitats i networking
 • Influència

7.    Joc de simulació

 • Investigació de mercats
 • Creació de marques
 • Creació de proposta de valor i missatges
 • Treball en equip
 • Medis de comunicació
 • Joc de Simulació: Fem un Tastavins?
Mòdul:
Màrqueting internacional, branding i màrqueting digital
ECTS:
1,5
Durada:
27 h.
Contingut:

1. Disseny d’una estratègia d’internacionalització pel sector de vins i caves

 • Segmentació adequada del mercat
 • Definir estratègia de desenvolupament de negoci a nivell internacional
 • Posicionament en preu en funció dels costos operatius
 • Exemples reals

2. Optimització dels recursos de trade màrqueting a nivell internacional

 • Prospecció dels actors claus en la Distribució
 • Selecció dels canals de retail
 • Aprendre eines de negociació pel canal retail export
 • Casos pràctics

3. Introducció al Marketing Digital

 • Desmentim mites. Res és fàcil. I menys el marketing digital
 • Diferències principals amb el marketing tradicional: el ROI els canals

4. L'estratègia DIGITAL

 • Així, què vull fer a internet?
 • La Ultra-Segmentació: la base de tot plegat 
 • L’embut de conversió i El mundo al revés: “l’embut capgirat”: cal prendre-s’ho amb Calma.
 • L’iceberg d’internet: els CMS’s + Responsive Design, o com es veu la meva botiga en dispositus mòbils
 • Plugins varis que fan gairebé massatges! Des dels més enfocats al CRO fins als complementàris per a la correcta gestió del meu ecommerce: Transport, sistemes de pagament, seguretat...

5. I un cop ja sé què he de fer... com ho faig perquè em trobin?

 • Què he de fer per què google ens trobi i surti jo el primer? SEO local i SEO bàsic
 • I tot depèn de google?.... A la xarxa cada dia hi ha més opcions per a donar-se a conèixer. Altres formes de generar trànsit
  • Emailmarketing
  • SEM
  • Marketing de continguts
  • Xarxes Socials B2C, principalment Facebook
  • Publicitat segmentada
 • El marketing de continguts de qualitat.

 6. Introducció a l'analítica WEB. Els KPI’s

Mòdul:
Direcció d'equips i habilitats directives
ECTS:
3
Durada:
23 h.
Contingut:

1.    Direcció de persones i d´equips

 • Aprofundir en les claus de l’èxit
 • Mapa de competitivitat
 • Rols i tasques del comandament
 • Conèixer més a les persones
 • Innovem en la gestió

2.    Desenvolupament de competències

 • Saber transmetre millor
 • Saber dir les coses. Assertivitat
 • Saber donar ordres
 • Saber persuadir amb eficàcia
 • Saber rebre i emetre crítiques

3.     Lideratge en temps de transformació

 • El comportament de les persones dins de les organitzacions
 • Treball en equip
 • Liderar en temps de canvi
 • Gestió del temps

4.    Lideratge en temps de transformació

 • El comportament de les persones dins de les organitzacions
 • Treball en equip
 • Liderar en temps de canvi
 • Gestió del temps

5.    El líder eficaç

 • Estils de lideratge
 • Factors decisius per a assolir objectius
 • Competències de coaching
 • Enfortiment del feedback

6.    Gestió de situacions conflictives

 • Resolució de conflictes
 • Gestió de crisi corporativa
 • Negociacions complexes
Mòdul:
Gestió d'aprovisionaments, logística i distribució
ECTS:
2
Durada:
18 h.
Contingut:

1. Aprovisionament

 • Organització de l´aprovisionament dins l'empresa
 • Principis bàsics d’aprovisionament (punt de comanda, lead time...)
 • Diferents tipus d’aprovisionament
 • MRP
 • Principals components d´una bodega i característiques d'aprovisionament de cadascuna
 • Avaluació de proveïdors
 • KPIs bàsics d´aprovisionament

2. Aprovisionament

 • Control de recepcions
 • Organtizació interna
 • Control d’expedicions
 • Diferents sistemes d’estanteries (dinàmiques, drive in...)
 • Maquinaria: trilaterals, preparadores, trans-elevadors,... 
 • Etiquetatge: EAN13, DUM14, EAN 128
 • RFID
 • Sistemes de Piking per veu, pick to voice,...
 • SGA i exemples
 • KPIs bàsics de magatzem

3. Distribució:

 • Estils de distribució i avantatges i inconvenients (distribuïdor, client final)
 • Agencies externes (cotitzacions) i autonoms vs personal propi de transport
 • Exportació: documentacions (CMR, BL, DA500)
 • Visió d´incoterms i cotitzacions de contenidors
 • Mètodes de trincatge de carrega ( bosses de aire,...) 
 • Sistemes de seguiment de flota de vehicles ( controls de temperatura, localitzacio)
 • KPIs bàsics de distribució
   

 

Mòdul:
Gestió financera
ECTS:
3
Durada:
27 h.
Contingut:

1 Gestió econòmic-financera i sistemes d’informació per a la direcció

 • La realitat empresarial i el seu entorn. Factors de canvi.
 • Introducció a la comptabilitat
 • Anàlisi de Balanços i comptes d’explotació
 • Gestió pressupostària i tresoreria
  • La previsió d’ingressos i despeses
  • La confecció del pressupost i el pla de tresoreria
  • El control pressupostari
  • Fonts de finançament
  • Negociació bancària
  • La gestió dels excedents de tresoreria
  • Avaluació de les alternatives d’inversió
  • Analítica de costos
  • Determinació del  cost de productes i serveis
  • El control i la reducció de costos

2 Gestió fiscal

 • Procediments tributaris d’aplicació al sector
 • Obligacions formals a nivell fiscal de les empreses i dels empresaris
 • Impostos: Societats, IVA, IRPF
 • Actuacions en casos d’inspeccions tributàries i fiscals

Inscripció