Gestió Executiva de PIMES

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Gestió Executiva de PIMES
Durada:
100 h.
Contingut:
LA GESTIÓ A L'EMPRESA (17 h)
 • Conceptes clau per gestionar: lideratge, negociació, comunicació, direcció d'equips i gestió del temps
 • El pensament i la direcció estratègica per la gestió del canvi
 • La gestió de l'organització
 • Un concepte de futur: Responsabilitat social corporativa
 • La metodologia Canvas
 • Anàlisi de l'entorn macroeconómic. Els Megatrends
 • El SWOT de la nostra empresa

ELS MERCATS i ELS CLIENTS (14 h)
 • El màrqueting, com l'hem d'entendre?
 • Conceptes operatius clau:
  • El mercat
  • L'entorn
  • El client
 • El pla de marquèting com a eina estratègica i de treball
 • A qui venc. Segmentació
 • Què venc. Política de "producte"
 • Com ho venc. Distribució
 • A quin preu. Què es el preu ?
 • La comunicació amb el mercat. Objectius i polítiques
 • La gestió de la innovació

ELS MERCATS INTERNACIONALS (4 h)
 • Perquè la internacionalització de l'empresa
 • Quins son mercats potencials?
 • Accés als mercats internacionals
 • el pla de marquèting internacional

GESTIÓ DE PERSONES (10 h)
 • Estratègies en la gestió de persones
 • Polítiques de RH
 • Pensant en el present i futur de l'empresa
  • Estructuració de la plantilla de persones
  • La mirada en el creixement de l'empresa
  • La selecció de les persones
  • El treball en equip

GESTIÓ FINANCERA (14 h)
 • Les finances
  • Estats de comptes per saber on som i on volem ser
  • Anàlisi i avaluació de resultats
 • La tresoreria i la liquiditat
 • Les inversions
  • El valor del diner
  • El cost d'oportunitat
 • Els pressupostos
  • Que he de fer per conèixer on vaig
  • Com els he d'elaborar per gestionar correctament
 • El Quadre de gestió íntegral
 • Com negociar amb els bancs

GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I LA CREATIVITAT (7 h)
 • La filosofia de la Innovació des del mercat
 • Introducció a la creativitat
 • Tècniques per fomentar la creativitat
 • Avaluació i selecció d'idees
 • Valoració de la implantació de les idees

LEGISLACIÓ EMPRESARIAL APLICABLE. VISIÓ GLOBAL DE CONJUNT (4 H)
 • Àmbits:
  • Laboral
  • Contractació Mercantil
  • Fiscal
  • Penal
  • Medi ambiental
  • Altres normatives: PRL, LOPD, responsabilitat penal

PROJECTE FINAL PERSONAL

Partint del SWOT elaborat per cada participant al curs de la seva empresa, l'alumne haurà de triar un aspecte de la mateixa que vulgui ser susceptible de millora i elaborar un pla d'optimització del mateix.

Cada alumne comptarà amb el suport de un dels docents del curs que actuarà com a tutor, ajudant a identificar variables, definir indicadors mesurables per constatar que s'aconsegueix la millora esperada o la solució del problema.

Inscripció