Gestió Executiva de PIMES

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CGEPE-A2-2017-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

- Empresaris/es de Pimes
- Directius/ves de Pimes
- Treballadors/res Autònoms
- Emprenedors/res
i persones que vulguin assolir o actualitzar els seus coneixements sobre el conjunt de l'empresa, orientant-se de manera cohesionada cap a la gestió, millorant les habilitats directives que les capacitin per a la presa de decisions eficaces i efectives, en l'entorn actual extremadament complex i canviant.

Objectius:
 • Obtenir una visió clara de com es gestiona l'empresa de manera global
 • Assolir els coneixements per a la gestió i la presa de decisions estratègiques en les àrees clau de qualsevol negoci:
  • Direcció de persones
  • Orientació al mercat
  • Gestió financera
  • Marc legal i normatives a aplicar
  • Direcció estratègica i innovació
Dates:
del 20/11/2017 al 05/03/2018
Horari:
Dilluns de 16:00 a 21:00 h
Ubicació:
Instal·lacions de CEPTA
Rambla Nova, 95
43001Tarragona
Impartició:
semipresencial
Durada:
100 h
Preu:
1180 €
Coordinació acadèmica:
Docents:
Mario Arias Oliva
Ingrid Queralt Montserrat
Jordi Giró París
Joaquim Carbonell I Ferret
Xavier Tua Lopez
Maria Jesús Blasco Pérez
Rafael García Santos
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 65
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb la següent adreça de correu electrònic: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat t o trucar al 977 77 99 60.
Entitats col·laboradores:

CEPTA

Temari del curs

Inscripció