Gestió de la Prevenció. DIS ISO 45001

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Gestió de la Prevenció. DIS ISO 45001
ECTS:
14
Durada:
140 h.
Contingut:

44 HORES PRESENCIALS I 96 HORES NO PRESENCIALS
Sistemes de gestió de la prevenció (DIS ISO 45001 i marc legal)

 • Introducció
 • Objecte i camp d'aplicació
 • Referències normatives
 • Terminis i definicions
 • Context de l'organització
 • Lideratge i participació dels treballadors
 • Planificació
 • Suport
 • Operació
 • Avaluació de l'acompliment
 • Millora


 • Gestió de la prevenció.
 • Estàndard OSHAS