Gestió de l'empresa familiar vitivinícola: combinació de l'èxit empresarial i l'harmonia familiar

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Gestió de l'empresa familiar vitivinícola: combinació de l'èxit empresarial i l'harmonia familiar
Durada:
28 h.
Contingut:

1.    Fonaments de l'èxit de l'empresa familiar a través de les generacions (5 hrs)
1.1.    L'empresa familiar: Concepte, tipologies i principals models d'estudi.
1.2.    Similituds i diferències entre empreses familiars i no familiars.
1.3.    Desafiaments empresarials i familiars prevists a través de les generacions: Del fundador a l'empresa familiar multi generacional.
1.4.    El valor de la família empresària en l'empresa: les empreses centenàries.
1.5.    Gestionant el llegat familiar en l'empresa vitivinícola com factors de competitivitat.

2.    Dinàmiques del sistema familiar en l'empresa. Gestionant la cohesió i la harmonia (5 hrs)
2.1.    Analitzant la família empresària: valors, actors i relacions.
2.2.    Estratègies de comunicació efectiva entre els membres de la família
2.3.    Gestió del conflicte en la família empresària: mediadors i consultors
2.4.    Desenvolupament de relacions constructives entre família-treballo-propietat

3.    Enfortint el lideratge, el talent i la professionalització directiva( 5hrs)
3.1.    Lideratge transformador en l'empresa familiar
3.2.    Desenvolupament de líders en el sistema família-empresa-propietat
3.3.    Professionalització de l'adreça: Atreure talent extern i retenir el talent intern
3.4.    Gestió de les transicions en el lideratge: Assumint i cedint les responsabilitats.

4.    Estructures de Gestió i Govern (5hrs)
4.1.    Creant polítiques i plans per gestionar la implicació de la família en l'empresa
4.2.    Desenvolupament de consells d'administració i consells consultius efectius: De la pime familiar a la gran empresa 
4.3.    Assemblea familiar i consell familiar en empreses multi familiars i multi generacionals
4.4.    El Protocol familiar
4.5 Aprenent de les pràctiques d'empreses familiars d'èxit i les seves famílies empresàries.

5.    El relleu generacional en l'adreça i en la propietat. (5hrs)
5.1.    Planificant i gestionant el relleu: Pla d'acció
5.2.    Models de successió: Del relleu del fundador a l'empresa multi generacional
5.3.    Desenvolupant a la propera generació familiar com a accionistes compromesos: Pràctiques i disfuncions
5.4.    Quan la família no pren el relleu ni en l'adreça, ni en la propietat de l'empresa. Alternatives. 
5.5.    Implicacions del relleu generacional en el sistema empresa-família: Finançament, Liquiditat i Fiscalitat

Inscripció