Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M7. Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
  1. Relacions Internacionals
  2. Política nacional i economia pública
  3. Recursos, comerç i medi ambient
  4. Conclusions i anàlisi final

Inscripció