Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  1. Professionals de la salut i de la logística d'emergència humanitària
  2. Docents i estudiants del sector sanitari
  3. Exalumnes del postgrau Especialista Universitari en Cooperació Internacional
  4. Exalumnes d'altres programes afins
Codi:
CGEOPOCS-I3-2021-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:

- Conèixer el funcionament bàsic de les principals institucions supranacionals i el seu impacte a la realitat econòmica i social, la diplomàcia i les relacions internacionals buscant de forma conjunta el progrés comunitari internacional i la defensa dels interessos de cada nació.

- Identificar les bases de la política nacional i l'economia pública.

- Aprofundir en el coneixement dels fonaments dels recursos d'un país així com en el funcionament del comerç internacional i la importància d'incloure el Medi Ambient dintre de la planificació política a llarg termini.

Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Javier Coca Sánchez
Durada:
6 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 18/06/2021 al 10/07/2021
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Preu:
275 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Máster en Cooperación, Desarrollo y Transformación Social
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció